لؤصیفر

Luciifer

بزن اینجا بینمO_o
⭐❇⭐❇⭐❇⭐❇⭐❇⭐❇⭐
#kpop
#bts
#bap
#2ne1
#got7
#shinee
#black_pink
#blackpink
#exo
#shinee
#kard
#tara
#twice
#pristin
#redvelvet
#snsd
#dean
#celeb
#lucifer
✴✳✴✳✴✳✴✳✴✳✴✳✴✳✴✳✴✳✴✳
«و شب که فرا میرسد شیطان رستاخیز میکند او خوب میداند در سیل سکوت این تاریکی کسی منتظر او میماند...
#lucifer »

این حساب کاربری خصوصی میباشد