گالری‌چیه!📷💎💞 عکست‌باید‌توکیف‌پولَم‌باشه^^ 🌸💵😻💜☁️

گالری‌چیه!📷💎💞 عکست‌باید‌توکیف‌پولَم‌باشه^^ 🌸💵😻💜☁️

۱۱ خرداد 1398
3K
همـہ یِ مـا یـہ رویـایـی داریـم 🎀💎 ڪـہ بـاهـاش حالمـون خوبـہ🍊🍼 رویـای مـن تـــ∞ـــویـی 🌻💜

همـہ یِ مـا یـہ رویـایـی داریـم 🎀💎 ڪـہ بـاهـاش حالمـون خوبـہ🍊🍼 رویـای مـن تـــ∞ـــویـی 🌻💜

۱۱ خرداد 1398
3K
‏هیچے تو دنیآ بــَدتر اَز این نیست ک نَدونے کجآۍ زندگیتے...🌸🌿

‏هیچے تو دنیآ بــَدتر اَز این نیست ک نَدونے کجآۍ زندگیتے...🌸🌿

۸ خرداد 1398
161
طبق قرار بین خودمان... مهریه ی تو، چند بوسه‌ی زیبا بود... بیچاره عموت بی‌خبر هی می‌گفت: ای بابا که داده که گرفته... 🙊♥️💍

طبق قرار بین خودمان... مهریه ی تو، چند بوسه‌ی زیبا بود... بیچاره عموت بی‌خبر هی می‌گفت: ای بابا که داده که گرفته... 🙊♥️💍

۵ خرداد 1398
22
هرچیزی کہ بہ قیمت ... از دست دادن آرامشت تموم بشہ ...!! زیادی گرونہ ...!! رهاش کن......

هرچیزی کہ بہ قیمت ... از دست دادن آرامشت تموم بشہ ...!! زیادی گرونہ ...!! رهاش کن......

۱ خرداد 1398
17
باید سبک سنگین کرد... باید کلماتِ رد و بدل شده در رابطه را هر از چندگاهی یکی یکی بچینیم کنارِ هم؛

باید سبک سنگین کرد... باید کلماتِ رد و بدل شده در رابطه را هر از چندگاهی یکی یکی بچینیم کنارِ هم؛ "دوستت دارم" ها را "ببخشید" گفتن ها را "وقت نداشتم" ها را "جبران میکنم" ها را این نسل همه چیز را باید حساب و کتاب کند! چیزی را اگر ...

۳۱ اردیبهشت 1398
19
نوجوان های امروز ما محتاجِ ذره ای فقط ذره ای

نوجوان های امروز ما محتاجِ ذره ای فقط ذره ای "توجه" اند توجهی با چاشنیِ محبت که اگر شمایِ پدر و مادر از آنها دریغ کنید گدایی اش را از هر بی سر و پایی میکنند... نسلی که یک "حواسم بهت هست" میخواهد یک نگرانیِ منطقی یک هم صحبت که ...

۳۱ اردیبهشت 1398
22