زندگی تمامش خطای دید است. من تو را میبینم ، تو مرا نمی بینی. تو مرا می بینی ، من تو را نمی بینم. یک خطای ساده ی بی انتها........................ #DRAMARAMA #MONSTAX #HYUNGWON #monsta_x #kpop ...

زندگی تمامش خطای دید است. من تو را میبینم ، تو مرا نمی بینی. تو مرا می بینی ، من تو را نمی بینم. یک خطای ساده ی بی انتها........................ #DRAMARAMA #MONSTAX #HYUNGWON #monsta_x #kpop #mv #k_pop #هیونگوون #مانستااکس

۲۱ شهریور 1398
5K
.. برای بیان عشق ، همواره نیاز به واژه های عاشقانه نیست. بلکه زیر و بم و اشک و لبخند لازم است. .. «کریستین بوبن» #all_in #monstax #hyunghyuk #hyungwon #minhyuk #monsta_x #kpop #k_pop #love #mv ...

.. برای بیان عشق ، همواره نیاز به واژه های عاشقانه نیست. بلکه زیر و بم و اشک و لبخند لازم است. .. «کریستین بوبن» #all_in #monstax #hyunghyuk #hyungwon #minhyuk #monsta_x #kpop #k_pop #love #mv #هیونگوون #مینهیوک #هیونگهیوک #مانستااکس #کی_پاپ #عشق

۲۱ شهریور 1398
4K
اگر به هوا پری، مگس باشی و اگر بر آب روی، خسی باشی دل به دست آر تا کسی باشی «بایزیدبسطامی» #عشق

اگر به هوا پری، مگس باشی و اگر بر آب روی، خسی باشی دل به دست آر تا کسی باشی «بایزیدبسطامی» #عشق

۲۰ شهریور 1398
4K
SHINE FOREVER... #minhyuk #juheon #monstax #monsta_x #shine_forever #lyrics #kpop #مانستااکس #جوهان #مینهیوک

SHINE FOREVER... #minhyuk #juheon #monstax #monsta_x #shine_forever #lyrics #kpop #مانستااکس #جوهان #مینهیوک

۱۹ شهریور 1398
2K
I AM WHAT I AM. I am no mercy, promisy. I can promise it. ooooh #lyrics #shoot_out #monstax #monsta_x #i'm #I_Am #rap #music #ss501 #hyunjoong #jihoo #kimhyunjoong #لیریکس #مانستااکس #دایل_اس #هیون_جونگ #آی_ام

I AM WHAT I AM. I am no mercy, promisy. I can promise it. ooooh #lyrics #shoot_out #monstax #monsta_x #i'm #I_Am #rap #music #ss501 #hyunjoong #jihoo #kimhyunjoong #لیریکس #مانستااکس #دایل_اس #هیون_جونگ #آی_ام

۱۹ شهریور 1398
4K
Bye bye never say goodbye. Even though I can't embrace like I want. I need you. I can't say a word. I want you. I keep hoping and wishing for! #ss501 #jungmin #because_i'm_stupid #f4 #lyrics ...

Bye bye never say goodbye. Even though I can't embrace like I want. I need you. I can't say a word. I want you. I keep hoping and wishing for! #ss501 #jungmin #because_i'm_stupid #f4 #lyrics #park_jungmin #kpop #k_pop #دابل_اس #جونگمین

۱۷ شهریور 1398
7K
#مشهد_برای_حسین (ع)

#مشهد_برای_حسین (ع)

۱۶ شهریور 1398
3K
Make me free, Make me lean, and baby Make me see. Don't make me LOST IN THE DREAM. Just come, Let's make dream. #youngsaeng #ss501 #monsta_x #monstax #lyrics #kpop #k_pop #یونگ_سنگ #دابل_اس #مانستااکس #کی_پاپ #لیریکس

Make me free, Make me lean, and baby Make me see. Don't make me LOST IN THE DREAM. Just come, Let's make dream. #youngsaeng #ss501 #monsta_x #monstax #lyrics #kpop #k_pop #یونگ_سنگ #دابل_اس #مانستااکس #کی_پاپ #لیریکس

۱۶ شهریور 1398
5K
Let's livin' it up... #hyungwon #monstax #monsta_x #هیونگوون #مانستااکس #kpop

Let's livin' it up... #hyungwon #monstax #monsta_x #هیونگوون #مانستااکس #kpop

۱۶ شهریور 1398
3K
The sad truth is the only confidence I have is your cold look... حقیقت تلخ اینه که نگاه سرد تو تنها دلگرمیه منه...

The sad truth is the only confidence I have is your cold look... حقیقت تلخ اینه که نگاه سرد تو تنها دلگرمیه منه...

۹ شهریور 1398
5K
بدبختی یعنی همین

بدبختی یعنی همین

۳ شهریور 1398
2K
وقتی مامان واسه بیدار کردنت الکی میگه بیا غذا آمادست...‌:'( :-( ‍

وقتی مامان واسه بیدار کردنت الکی میگه بیا غذا آمادست...‌:'( :-( ‍

۲۳ مرداد 1398
1K
« رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود، حتی دل سنگ‌ را نرم میسازد.» گوته

« رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود، حتی دل سنگ‌ را نرم میسازد.» گوته

۲۳ مرداد 1398
3K
آخ دهنم آب افتاد. دلم به تاب تاب افتاد #غذا #خوراک

آخ دهنم آب افتاد. دلم به تاب تاب افتاد #غذا #خوراک

۲۰ مرداد 1398
2K
Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy. #زندگی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy. #زندگی

۲۰ مرداد 1398
4K
قیافه من وقتی شارژ رایگان میگیرم... #sehun #EXO #kpop #سهون

قیافه من وقتی شارژ رایگان میگیرم... #sehun #EXO #kpop #سهون

۲۰ مرداد 1398
5K
تولدت هپی مپی. بوس بوس #بهترین_رفیق_دنیا_تولدت_مبارک #friend

تولدت هپی مپی. بوس بوس #بهترین_رفیق_دنیا_تولدت_مبارک #friend

۱۶ مرداد 1398
2K
لامصب از خبر حمله ی آمریکا هم ترسناک تره.... #hyungjoon #ss501 #kpop #hyungjun #مهمونی

لامصب از خبر حمله ی آمریکا هم ترسناک تره.... #hyungjoon #ss501 #kpop #hyungjun #مهمونی

۱۶ مرداد 1398
4K
Who do you love? Is it him or me? Cause I can't take the pressute any more. Who do you love? Girl, It's killin me, if you can't say that, I'm the one for sure, ...

Who do you love? Is it him or me? Cause I can't take the pressute any more. Who do you love? Girl, It's killin me, if you can't say that, I'm the one for sure, Then I'm walkin' out the door.

۱۳ مرداد 1398
10K
You're all in me... #Love

You're all in me... #Love

۱۲ مرداد 1398
5K