چه استراحت خوبی است در جوار خودم خودم برای خودم، با خودم کنار خودم... همین دقیقه که این شعر را تمام کنم از این شلوغ ِ شما می روم به غار خودم به سمت هیچ ...

چه استراحت خوبی است در جوار خودم خودم برای خودم، با خودم کنار خودم... همین دقیقه که این شعر را تمام کنم از این شلوغ ِ شما می روم به غار خودم به سمت هیچ تنم را اشاعه خواهم داد به گوش او برسانید رهسپار خودم چه لذتی است که ...

۱۲ مرداد 1397
4K
پارت 98: (جونگ کوک) داشتم به معنیه حرفش فکر میکردم. گفت منم تحریک شدم. این ینی اونم دوست داره باهام عشق بازی کنه. از طرفی خوشحال بودم و از طرفی ناراحت. خوشحال بودم چون فهمیدم ...

پارت 98: (جونگ کوک) داشتم به معنیه حرفش فکر میکردم. گفت منم تحریک شدم. این ینی اونم دوست داره باهام عشق بازی کنه. از طرفی خوشحال بودم و از طرفی ناراحت. خوشحال بودم چون فهمیدم که اونم منو میخاد. میترسیدم چون اینکه تالا کاری نکردم تا حد زیادی واسه این ...

۱۹ تیر 1397
16K
‌عکاس ها آدم های عجیبی هستند یک شاخه گل رز برای خودشان میخرند و چپ و راست از آن عکس میگیرند و چاپ میکنند و به دیوار میزنند و می فروشند ... درست مثل نویسنده ...

‌عکاس ها آدم های عجیبی هستند یک شاخه گل رز برای خودشان میخرند و چپ و راست از آن عکس میگیرند و چاپ میکنند و به دیوار میزنند و می فروشند ... درست مثل نویسنده ها که یک درد را مدام می نویسند در بیان ها و قالب های مختلف ...

۲۳ تیر 1397
4K
۸ اردیبهشت 1397
2K
۱۱ فروردین 1397
2K
۱۱ فروردین 1397
3K
۱۱ فروردین 1397
2K
https://eitaa.com/dl برنامه خوب ایتا جایگزین تلگرام

https://eitaa.com/dl برنامه خوب ایتا جایگزین تلگرام

۱۱ فروردین 1397
31K
۱۰ فروردین 1397
27K
😂😂

😂😂

۲۵ اسفند 1396
4K
بسته ام در خم گیسوی تو،امیدِ دراز... 😍😍 #حافظ

بسته ام در خم گیسوی تو،امیدِ دراز... 😍😍 #حافظ

۱ مرداد 1396
8K
❤ رابه خدابسپار

❤ رابه خدابسپار

۱ مرداد 1396
5K
❤ رابه خدابسپار

❤ رابه خدابسپار

۱ مرداد 1396
6K
❤ رابه خدابسپار

❤ رابه خدابسپار

۱ مرداد 1396
5K
❤ رابه خدابسپار

❤ رابه خدابسپار

۱ مرداد 1396
7K
❤رابه خدابسپار

❤رابه خدابسپار

۱ مرداد 1396
6K
❤رابه خدابسپار

❤رابه خدابسپار

۳۱ تیر 1396
5K
😋😋😋

😋😋😋

۲۳ تیر 1396
5K