دنیاجنته اولسا.اولمازمنه وطن

Jenah.Azadi

بعضی او غیرتسیز تورکلره گورا کی دالم سوره دانشلار‌ پیس‌ پیس‌ دای بو‌ پیجی‌ بوردا‌ دایاندرام.دای‌ هشنه‌ فکریمه‌ گلمیر‌ سیز‌ غیرتسیزلر‌ دیم.

#تراکتور

#تراکتور

۴ هفته پیش
2K
چرپنردن قارا دنیز‌ باخن‌ تورکون‌ بایراغنا‌ این‌ عکس‌ خیلیااااا‌ رو میسوزونه جان جان😍😍😘😘😙😚

چرپنردن قارا دنیز‌ باخن‌ تورکون‌ بایراغنا‌ این‌ عکس‌ خیلیااااا‌ رو میسوزونه جان جان😍😍😘😘😙😚

۴ هفته پیش
2K
#آذربایجان

#آذربایجان

۴ هفته پیش
2K
بعله بعله داشاغپولیس

بعله بعله داشاغپولیس

۴ هفته پیش
4K
#رضا

#رضا

۴ هفته پیش
2K
😂 😂

😂 😂

۴ هفته پیش
2K
#turk

#turk

۴ هفته پیش
2K
#turk

#turk

۴ هفته پیش
2K
#تراکتور

#تراکتور

۴ هفته پیش
2K
#turk

#turk

۴ هفته پیش
2K
گوزل آذربایجانم❤❤🚜🚜

گوزل آذربایجانم❤❤🚜🚜

۴ هفته پیش
2K
تی تی نفس آذربایجان❤❤❤🚜🚜🚜

تی تی نفس آذربایجان❤❤❤🚜🚜🚜

۴ هفته پیش
2K
پوستر zdfآلمان😍

پوستر zdfآلمان😍

۴ هفته پیش
2K
#تراکتور

#تراکتور

۴ هفته پیش
2K
ارتش میلیونی تراکتور💪❤

ارتش میلیونی تراکتور💪❤

۴ هفته پیش
2K
آنا دیلیم..

آنا دیلیم..

۴ هفته پیش
3K
#تراکتور

#تراکتور

۴ هفته پیش
2K
#تراکتور

#تراکتور

۴ هفته پیش
2K
چوخ گوزل😂 😂 👏 👏 👏

چوخ گوزل😂 😂 👏 👏 👏

۴ هفته پیش
2K
آدیداس بیزیمدی اشکین سیکی سیزیندی☹

آدیداس بیزیمدی اشکین سیکی سیزیندی☹

۴ هفته پیش
2K