همایون

Homayn

من منم....پسری از همین خاک
با یک پیچیدگی ساده و مقداری بــی حوصِــلِگــیه زیـــاد !!!
تخریب می کنم آنچه را که نمی توانم باب میلم بسازم... 
آرزو طلب نمیكنم، آرزو میــــــسازم...
لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر می کنی 
من هـمانـــــی ام که حتی فکــرش را هم نمی توانی بکنی ...
لبخند می زنم و او فکر میکند بازی را برده 
هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم...
زانــو نمـــی زَنم، حتی اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد
زانــو نمـــی زَنم، حتی اگر تمام مردم دنیا روی زانوهایشان راه بروند

مــَـــن زانــو نمـــی زَنم....


همایون
مهندس شیمی
آذر ماهی
تاجی 💙 👑 💙

۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
دلم به بوی تو آغشته است(:

دلم به بوی تو آغشته است(:

۲ روز پیش
4K
😍

😍

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
3K
دقیقا😂

دقیقا😂

۲ روز پیش
4K
بیش از آنکه مال خود باشم برای توهستم♡

بیش از آنکه مال خود باشم برای توهستم♡

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
آدما عوض نمیشن ما موفق میشیم بشناسیمشون):

آدما عوض نمیشن ما موفق میشیم بشناسیمشون):

۱ روز پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
#زمستان_است و چشم ڪوچہ از انتظارت ، سپید پرنده‌ے مهــاجرم بڪَو با ڪدام برف می‌نشینی بر شاخسـار تنهایی‌ام؟ دلواپـس ســرما نباش اینجا از هیــزمِ دل آتشی برایت روشـن ڪرده‌ام...! #مینا_آقازاده

#زمستان_است و چشم ڪوچہ از انتظارت ، سپید پرنده‌ے مهــاجرم بڪَو با ڪدام برف می‌نشینی بر شاخسـار تنهایی‌ام؟ دلواپـس ســرما نباش اینجا از هیــزمِ دل آتشی برایت روشـن ڪرده‌ام...! #مینا_آقازاده

۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
1K
۱۴ ساعت پیش
1K