به دختری که دوستون داره توجه کنید قبل از اینکه یکی دیگه بهش توجه کنه !..../:

به دختری که دوستون داره توجه کنید قبل از اینکه یکی دیگه بهش توجه کنه !..../:

۵ روز پیش
3K
وقتی باهام حرف میزنی نمیدونم باید حواسمو جمع حرفت کنم یا پرت صدااات ؟😍❤

وقتی باهام حرف میزنی نمیدونم باید حواسمو جمع حرفت کنم یا پرت صدااات ؟😍❤

۵ روز پیش
2K
خیلی بی هوا به عطر نفسهات،به گرمی دستات ،به زیبایی چشمات،به لبخندت و.... عادت کردم ... راستش من خیلی بی هوا عاشقت شدمممم❤

خیلی بی هوا به عطر نفسهات،به گرمی دستات ،به زیبایی چشمات،به لبخندت و.... عادت کردم ... راستش من خیلی بی هوا عاشقت شدمممم❤

۵ روز پیش
3K
😉😁😍🙆🙆

😉😁😍🙆🙆

۵ روز پیش
2K
you're Mine ❤❤ #H #

you're Mine ❤❤ #H #

۵ روز پیش
2K
مخصوصااا سر ریاضی😂😄😌😌

مخصوصااا سر ریاضی😂😄😌😌

۶ روز پیش
2K
تعریف از خود نباشه آذرماهیم....تولد همه آذرماهی مبارک....نوبتیم باشه نوبت حکومت ماست😍🙆❤🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂

تعریف از خود نباشه آذرماهیم....تولد همه آذرماهی مبارک....نوبتیم باشه نوبت حکومت ماست😍🙆❤🍁🍁🍁🍂🍂🍂🍂

۶ روز پیش
4K
💜💜💜

💜💜💜

۱ هفته پیش
2K
💫وتنت وطنم....❤

💫وتنت وطنم....❤

۱ هفته پیش
2K
💙

💙

۱ هفته پیش
2K
👭💓💓

👭💓💓

۱ هفته پیش
2K
دلم اینجارووو میخواد ....خیلی خوووبه 😍😍🙆❤❤

دلم اینجارووو میخواد ....خیلی خوووبه 😍😍🙆❤❤

۱ هفته پیش
3K
💟

💟

۱ هفته پیش
2K
خدایا مرسی ،نه فقط برای امروز برای هر روز ....💓

خدایا مرسی ،نه فقط برای امروز برای هر روز ....💓

۱ هفته پیش
2K
💜👧👧😄😄

💜👧👧😄😄

۱ هفته پیش
2K
دقیقاااا همینه ....چرا واقعا؟؟😂😂😂😂😊😊😊

دقیقاااا همینه ....چرا واقعا؟؟😂😂😂😂😊😊😊

۱ هفته پیش
2K
💛💛💛💛💛💛

💛💛💛💛💛💛

۱ هفته پیش
2K
من انقد دوست دارم که حتی وقتی کنارمی ، دلم برات تنگ میشه.....❤

من انقد دوست دارم که حتی وقتی کنارمی ، دلم برات تنگ میشه.....❤

۱ هفته پیش
3K
I love this haircolor 💜💜💜💜

I love this haircolor 💜💜💜💜

۲ هفته پیش
2K
🌌🌌

🌌🌌

۲ هفته پیش
2K