سرما گرفته خونه رو...یخ کرده دستای منو...، جون منه دیوونه برگرد... قلبی که بی تابی کنه...هر چی بگی تا میکنه...، جون منه دیوونه برگرد... #کوروش_توحدی #بی_تابی #M

سرما گرفته خونه رو...یخ کرده دستای منو...، جون منه دیوونه برگرد... قلبی که بی تابی کنه...هر چی بگی تا میکنه...، جون منه دیوونه برگرد... #کوروش_توحدی #بی_تابی #M

۲۶ بهمن 1398
27K
خواهشا جوری دروغ نگید... که ادم از خودش بپرسه..، مگه چی کار کردم که انقدر خر به نظر رسیدم..! #me

خواهشا جوری دروغ نگید... که ادم از خودش بپرسه..، مگه چی کار کردم که انقدر خر به نظر رسیدم..! #me

۱۹ بهمن 1398
17K
واقعا سخته!! تو دلت با یکی زندگی کنی،اما تو زندگیت با یکی دیگه..، #me

واقعا سخته!! تو دلت با یکی زندگی کنی،اما تو زندگیت با یکی دیگه..، #me

۱۱ بهمن 1398
14K
آدمی نباشید..، که اسمتون رو یکی دیگه باشه..، جسم تون رو یکی دیگه..، #me

آدمی نباشید..، که اسمتون رو یکی دیگه باشه..، جسم تون رو یکی دیگه..، #me

۹ بهمن 1398
13K