ⓖムŋⓖεstεЯ

Hanaku

A ɪɴ ɴ s ʜ ʙ ɪʟ ʜɪs s ʟ sɪɴɢ ʜ s s ɴ s ʜ ʀ ʜʀ ɴ ʜɪ 💀

صِدای نَعرِهآیِ فِرِشتِه ای سِیاه دَر میانِ سِیل تارِیکی یِِک کالبُده گُسسته :)!

میگویَنددیوانِه ایم.
شایَدشماهازیادی برای درکِ مااحمقید ...


FRĮŊĐŞ : https://wisgoon.com/pin/29022853/ =)

هرگز با آدمی که ، از تنها بودن ترسـی نداره درنیفتید؛ هربـار می‌بازید !!!

هرگز با آدمی که ، از تنها بودن ترسـی نداره درنیفتید؛ هربـار می‌بازید !!!

شَبها فقَط بِه فریادِآسمان مینگَریدم زیرا او هَم اَز پرسِه هایِ ارواح خستِه بود! 💀

شَبها فقَط بِه فریادِآسمان مینگَریدم زیرا او هَم اَز پرسِه هایِ ارواح خستِه بود! 💀

#بخون خیله خب هممون میدونیم که بعضی آدما اونقدر روی افراد تبحر و نفوذ دارن که از ده فرسخی هم میتونن حال و احوالتونو متوجه بشن ، حرفایی که میزنین ، هاله ی دورتونو و ...

#بخون خیله خب هممون میدونیم که بعضی آدما اونقدر روی افراد تبحر و نفوذ دارن که از ده فرسخی هم میتونن حال و احوالتونو متوجه بشن ، حرفایی که میزنین ، هاله ی دورتونو و حتی راست و دروغ حرفاتونو ! و شما هنوز اونا رو نشناختین ... و به ...

Don't let something that is long gone continue to control you ..💢🌑🚬

Don't let something that is long gone continue to control you ..💢🌑🚬

Your happiness is worth too much to put in the hands of another person ... ⚠🚯

Your happiness is worth too much to put in the hands of another person ... ⚠🚯

We change, we grow up, we screw up, we love, we hurt, we're humen ...:)

We change, we grow up, we screw up, we love, we hurt, we're humen ...:)

she's heart is like the sea. In its depth it has its pearls ... =) 👑

she's heart is like the sea. In its depth it has its pearls ... =) 👑

رنگین کمانیا هم آدم هستن ، زندگی میکنن ، احساسات دارن !!! اونا مثل آدمای معمولی هستن اما فقط یه فرق کوچیک با همه اون دارن :) رنگین کمانیا دوس داشتنی هستن ... بیایید به ...

رنگین کمانیا هم آدم هستن ، زندگی میکنن ، احساسات دارن !!! اونا مثل آدمای معمولی هستن اما فقط یه فرق کوچیک با همه اون دارن :) رنگین کمانیا دوس داشتنی هستن ... بیایید به جای تحقیر کردن و ناراحت کردنشون ، دوسشون داشته باشیم درکنارشون مثل بقیه زندگی کنیم ...

خُب مَن تو اَکثَرِمَواقِع حَرف کَسیو باوَر نِمیکُنَم حَتی اَگه به رویِ خودَمَم نَیارَم !!

خُب مَن تو اَکثَرِمَواقِع حَرف کَسیو باوَر نِمیکُنَم حَتی اَگه به رویِ خودَمَم نَیارَم !!

A world full of lies ...

A world full of lies ...

The sky is not the limit. Your mind is. :) 💫

The sky is not the limit. Your mind is. :) 💫

خب شاید بهتره دست از هیت دادن به ته بردارین ! خانواده آرمیا از اونچه که فکرشو کنین بزرگتره چش رو هم بزنی پیدات میکنن و برای هیت دادن ب امید آرمیا کاری میکنن که ...

خب شاید بهتره دست از هیت دادن به ته بردارین ! خانواده آرمیا از اونچه که فکرشو کنین بزرگتره چش رو هم بزنی پیدات میکنن و برای هیت دادن ب امید آرمیا کاری میکنن که تقاص پس بدی ! #BTS #ARMY_IRANI #WELOVETAEHYUNG 💪💜

#BTS #ARMY_IRANI #WELOVETAEHYUNG 💔

#BTS #ARMY_IRANI #WELOVETAEHYUNG 💔

واقعیه :) ؟ آره هست ! چون خود زندگی هم یک دروغه ...

واقعیه :) ؟ آره هست ! چون خود زندگی هم یک دروغه ...

The moon was so beautiful that the ocean held up a mirror ...:)‌ 🌊

The moon was so beautiful that the ocean held up a mirror ...:)‌ 🌊

دوست یه واژه مقدسه ، با رفتنتون ، با آزارتون این کلمه رو خراب نکنید . ... دوستا همیشه میمونن ، دوستا آزار نمیدن چون دوستا اینکارو نمیکنن :) یادتون باشه به تعداد دوستاتون نگاه ...

دوست یه واژه مقدسه ، با رفتنتون ، با آزارتون این کلمه رو خراب نکنید . ... دوستا همیشه میمونن ، دوستا آزار نمیدن چون دوستا اینکارو نمیکنن :) یادتون باشه به تعداد دوستاتون نگاه نکنید ، هرچی دایره دوستی شما کوچیکتر ، ارتباطتون ارزشمند تر ! کیفیت رو به ...

✯𖣔𝕻𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖔𝖋 𝖘𝖚𝖋𝖋𝖊𝖗𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖆𝖈𝖍 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘✰𐂂

✯𖣔𝕻𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖔𝖋 𝖘𝖚𝖋𝖋𝖊𝖗𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖆𝖈𝖍 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘✰𐂂

خاموش هَمچون فرمانروایِه راندِه شُدِه اَز سرزمینَش ، خاموش هَمچون فرشته ای درحالِ سقوط ازآسمان =]

خاموش هَمچون فرمانروایِه راندِه شُدِه اَز سرزمینَش ، خاموش هَمچون فرشته ای درحالِ سقوط ازآسمان =]

ترسناک ترین موجودات در تاریکی مطلق زندگی میکنند.، پس چرا ترسیدن از تاریکی انقدر تعجب آور هست؟

ترسناک ترین موجودات در تاریکی مطلق زندگی میکنند.، پس چرا ترسیدن از تاریکی انقدر تعجب آور هست؟

Hell is empty All the devils are here ... 💀🚬

Hell is empty All the devils are here ... 💀🚬