HAMED_FEDERiCO_SALVATORE

HAMED_FEDERiCO_SALVATORE

.
.
.
👈 عشق همه قائمشهری✌ نساجی لیگ برتری💪
.
.
.
My love→My son→ 💓 Amir Masoud
.
.
.
My hobby→ ⚽ Betting Soccer
.
.
.
My car → 🚙 Bestern B30
.
.
.
My Major → M.A → 💌 Applied Mathematical
.
.
.

ما هیچ...😍 ما نگاه...😍 √ چزاره مالدینی (پدر پائولو) توو خاطراتش گفته: من و همسرم فرزندان زیادی داشتیم که از قضا همگی بسیار شلوغ و پر سر و صدا بودند. در این میان پائولو با ...

ما هیچ...😍 ما نگاه...😍 √ چزاره مالدینی (پدر پائولو) توو خاطراتش گفته: من و همسرم فرزندان زیادی داشتیم که از قضا همگی بسیار شلوغ و پر سر و صدا بودند. در این میان پائولو با آن چشم‌های براق چیز دیگری بود😍. او به هر وسیله‌ای برای خود توپ می‌ساخت و ...

۱ روز پیش
23K
چیه این فوووتباااال😂😂😂

چیه این فوووتباااال😂😂😂

۲ روز پیش
5K
براش هم پدر بوده، هم مادر😂 😂 😂

براش هم پدر بوده، هم مادر😂 😂 😂

۵ روز پیش
6K
کباب لقمه😋 😜 😘

کباب لقمه😋 😜 😘

۶ روز پیش
7K
💓 RęFiQ...√

💓 RęFiQ...√

۱ هفته پیش
7K
مسأله دانه گندم [رابطه عجیب بین شطرنج و ریاضی] : روزی خواجه‌ای در مسابقه‌ای برنده‌شد و شاهزادهٔ جوان که به تازگی شاه شده‌بود، گفت که هرچه خواجه بخواهد به او می‌دهد. خواجه گفت که یک ...

مسأله دانه گندم [رابطه عجیب بین شطرنج و ریاضی] : روزی خواجه‌ای در مسابقه‌ای برنده‌شد و شاهزادهٔ جوان که به تازگی شاه شده‌بود، گفت که هرچه خواجه بخواهد به او می‌دهد. خواجه گفت که یک دانه گندم و یک صفحهٔ شطرنج می‌خواهد. فقط شاه باید هر روز دو برابر دانه‌های ...

۱ هفته پیش
11K
آنچنان را آنچنان تر می کند😂 😂 😂 ژان ژان😂 😂 😂

آنچنان را آنچنان تر می کند😂 😂 😂 ژان ژان😂 😂 😂

۱ هفته پیش
9K
حرف حساب جواب نداره، حسابی جان √♡√♡√♡

حرف حساب جواب نداره، حسابی جان √♡√♡√♡

۱ هفته پیش
7K
#پیر_نشو_عادل 😢 #به_یاد_نود 😢 #دوشنبه_شب 😢

#پیر_نشو_عادل 😢 #به_یاد_نود 😢 #دوشنبه_شب 😢

۲ هفته پیش
5K
لعنتی های سوگوار😂 😂 😂

لعنتی های سوگوار😂 😂 😂

۲ هفته پیش
6K
بانوان سرزمینم!😁 😁 به خودتون بیایید خب!😂 😂

بانوان سرزمینم!😁 😁 به خودتون بیایید خب!😂 😂

۲ هفته پیش
6K
در کنار جوی [تریاک] نشین و گذر عمر ببین😂 😂 😂 #افغانستان

در کنار جوی [تریاک] نشین و گذر عمر ببین😂 😂 😂 #افغانستان

۳ هفته پیش
10K
قشنگ معلومه واسه بچه هاش؛ √ هم مادر بوده √ هم پدر😂 😂 😂

قشنگ معلومه واسه بچه هاش؛ √ هم مادر بوده √ هم پدر😂 😂 😂

۳ هفته پیش
10K
خیلی دلم سوخت برات آ، بانوی گابریل 😢 😢 😢 😂 😂 😂

خیلی دلم سوخت برات آ، بانوی گابریل 😢 😢 😢 😂 😂 😂

۳ هفته پیش
12K
سرتو میندازی پایین میری سرِکار😊 😉 دخترا رو هم نگا نمیکنی😁 😂

سرتو میندازی پایین میری سرِکار😊 😉 دخترا رو هم نگا نمیکنی😁 😂

۳ هفته پیش
28K
اگه ی روزی خدا بهم دخمل بده و بخواد این مدلی منتظرم بمونه تا از اداره برگردم، هیچ وقت اداره نخواهم رفت...ایییی جاااااانممم...❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

اگه ی روزی خدا بهم دخمل بده و بخواد این مدلی منتظرم بمونه تا از اداره برگردم، هیچ وقت اداره نخواهم رفت...ایییی جاااااانممم...❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

۳ هفته پیش
14K
سیاسوخته کییی بووودی تووو ؟! 😇

سیاسوخته کییی بووودی تووو ؟! 😇

۳ هفته پیش
11K
ساعت ۹ بیا جلو سطل آشغال سر کوچه، خوشگله😁 😁 😁

ساعت ۹ بیا جلو سطل آشغال سر کوچه، خوشگله😁 😁 😁

۳ هفته پیش
11K