\:

GNGS_008

اَعٰٖٓصٌٍَّٖآبـِ مٍَّٰٖنٰٖٓـ قٍٰٖٓٔطُِّْٓرع قٍٰٖٓٔطُِّْٓرعٰٰٖٖٓٓ جُِّّٖٓمَِٰٖعّٰ گَٰٖرْٰٓدَُٰٖٓدَُْٰٖٓ وآنَِّٰٖٓگَهےٰٖٓ کصــ نَِٰٖٓنَٰٖٓتـ√

بیشتر  بیشتر