FoRuZaN.B

FoRuZaN_B

و هنر چیزیست که با آن میشود کثافتی مثل زندگی را تحمل کرد "نیچه"

#my_new_work #my_new_drawing #Glas #کارجدیدم

#my_new_work #my_new_drawing #Glas #کارجدیدم

۲۱ مرداد 1396
46
یکروز، مردمانی که باورت نداشتند به همه خواهند گفت چطور ملاقاتت کردند. #جانی_دپ #my_new_work ❤✏ #my_new_drawing

یکروز، مردمانی که باورت نداشتند به همه خواهند گفت چطور ملاقاتت کردند. #جانی_دپ #my_new_work ❤✏ #my_new_drawing

۱۰ مرداد 1396
95
وعده های تو اشک شد از چشم ترم ریخت... #احسان_ل_زاده سبک:کوبیسم #my_new_work ❤✏

وعده های تو اشک شد از چشم ترم ریخت... #احسان_ل_زاده سبک:کوبیسم #my_new_work ❤✏

۲۰ تیر 1396
62
بگذارید زن ها آواز بخوانند هر زن پرنده ای زیباست که قفسش را با درهای باز دوست دارد... #my_new_work ❤✏

بگذارید زن ها آواز بخوانند هر زن پرنده ای زیباست که قفسش را با درهای باز دوست دارد... #my_new_work ❤✏

۱ تیر 1396
38
میان وعده ورزشکاری😄 #میان_وعده_بزن 😋 http://instagram.com/shahrzad_bbn

میان وعده ورزشکاری😄 #میان_وعده_بزن 😋 http://instagram.com/shahrz...

۲۰ خرداد 1396
29
هنر چیزیست که با آن میشود کثافتی مثل زندگی را تحمل کرد... #فردریچ_نیچه #my_new_work

هنر چیزیست که با آن میشود کثافتی مثل زندگی را تحمل کرد... #فردریچ_نیچه #my_new_work

۱۵ خرداد 1396
47
پشت شیشه میتپد پیشانی یک مرد در تب دردی که مثل زندگی جبری است و سر انگشتش بر روی شیشه های مات بار دیگر مینویسد خانه ام خالیست... #my_new_work

پشت شیشه میتپد پیشانی یک مرد در تب دردی که مثل زندگی جبری است و سر انگشتش بر روی شیشه های مات بار دیگر مینویسد خانه ام خالیست... #my_new_work

۱۹ فروردین 1396
50
چه درونم تنهاست... #سهراب_سپهری

چه درونم تنهاست... #سهراب_سپهری

۸ فروردین 1396
23
از رنجی خسته ام که از آن من نیست #شاملو

از رنجی خسته ام که از آن من نیست #شاملو

۱۳ بهمن 1395
68
my New work❤✏

my New work❤✏

۱۳ بهمن 1395
24
سیگار پشت سیگار.. #گنگستر_طوری 😎 نقاشی جدیدم...

سیگار پشت سیگار.. #گنگستر_طوری 😎 نقاشی جدیدم...

۱۴ دی 1395
43
Photographer: me #ایران_چهارمحال_و_بختیاری

Photographer: me #ایران_چهارمحال_و_بختیاری

۱۴ دی 1395
28
املیا تکنیک:مداد رنگی

املیا تکنیک:مداد رنگی

۱۲ دی 1395
54
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند.. #طراحی چهره ی #استاد #شجریان اسطوره ی بی همتا توسط من❤

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند.. #طراحی چهره ی #استاد #شجریان اسطوره ی بی همتا توسط من❤

۱۲ دی 1395
47
از سری هنر های من😆

از سری هنر های من😆

۱۱ آذر 1395
23
دلم کمی سکوت میخواهد کمی رفتن کمی نماندن میشودبروی ودیگربرنگردی آه دلم چه نفس راحتی خواهدکشیدبعدازتو...

دلم کمی سکوت میخواهد کمی رفتن کمی نماندن میشودبروی ودیگربرنگردی آه دلم چه نفس راحتی خواهدکشیدبعدازتو...

۶ آذر 1395
41
#me I love #fitness 😍

#me I love #fitness 😍

۲۶ آبان 1395
52
وقتی که هم قد خودت #کتاب #کنکوری داشته باشی😩😱😱

وقتی که هم قد خودت #کتاب #کنکوری داشته باشی😩😱😱

۲۸ مهر 1395
34
#beautiful

#beautiful

۱۲ تیر 1395
23
#girl #pink #iphon #MAC

#girl #pink #iphon #MAC

۳۰ خرداد 1395
30