🎈 #FaDa

🎈 #FaDa

۴ اسفند 1397
362
🔮 #FaDa

🔮 #FaDa

۴ اسفند 1397
359
#V #FaDa

#V #FaDa

۴ اسفند 1397
439
#V #FaDa

#V #FaDa

۴ اسفند 1397
440
۳ اسفند 1397
237
۳ اسفند 1397
225
۳ اسفند 1397
231
۳ اسفند 1397
225
۳ اسفند 1397
226
۳ اسفند 1397
217
۳ اسفند 1397
223
۳ اسفند 1397
219
there is no blossom ⛔

there is no blossom ⛔

۳ اسفند 1397
220
بیاید بحرفیم... #FaDa

بیاید بحرفیم... #FaDa

۳ اسفند 1397
358
من دلخورم تو ام هستی ولی باز این غرورو نشکستی 💔 #FaDa #مرتضی_پاشایی #روزهای_سخت

من دلخورم تو ام هستی ولی باز این غرورو نشکستی 💔 #FaDa #مرتضی_پاشایی #روزهای_سخت

۲۳ بهمن 1397
524
quotes #FaDa #quotes

quotes #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
422
🌹 🚫 #FaDa #quotes

🌹 🚫 #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
426
but livin... #FaDa #quotes

but livin... #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
429
quotes... #FaDa #quores

quotes... #FaDa #quores

۲۳ بهمن 1397
381
💔 #FaDa #quotes

💔 #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
363