✨بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ به کدامین گناه کشته شده است ؟ 📚سوره مبارکه تکویر https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

✨بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ به کدامین گناه کشته شده است ؟ 📚سوره مبارکه تکویر https://telegram.me/joincha...

۴ مرداد 1396
5K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
6K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
6K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
6K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
6K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
6K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
5K
https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA بقیه اسامی در کانال

https://telegram.me/joincha... بقیه اسامی در کانال

۹ تیر 1396
6K
۹ تیر 1396
6K
#پروفایل ماه تولد شهریور https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

#پروفایل ماه تولد شهریور https://telegram.me/joincha...

۳۱ اردیبهشت 1396
9K
#پروفایل ماه تولد مرداد https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

#پروفایل ماه تولد مرداد https://telegram.me/joincha...

۳۱ اردیبهشت 1396
9K
#پروفایل ماه تولد تیر https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

#پروفایل ماه تولد تیر https://telegram.me/joincha...

۳۱ اردیبهشت 1396
8K
#پروفایل ماه تولد خرداد 🌸 🍃 https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

#پروفایل ماه تولد خرداد 🌸 🍃 https://telegram.me/joincha...

۳۱ اردیبهشت 1396
8K
#پروفایل ماه تولد اردیبهشت 🌸 🍃 https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

#پروفایل ماه تولد اردیبهشت 🌸 🍃 https://telegram.me/joincha...

۳۱ اردیبهشت 1396
8K
#پروفایل ماه تولد فروردین 🌸🍃 https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

#پروفایل ماه تولد فروردین 🌸🍃 https://telegram.me/joincha...

۳۱ اردیبهشت 1396
8K
❣💋❣ ❣تو مثل خنده ی گل ❣مثل ِ خواب پروانه ❣تو مثل آنچه که ❣ناگفتنی است، زیبایی ❣چگونه سیر شود ❣چشمم از تماشایت ❣که جاودانه ترین ❣لحظه ی تماشایی https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

❣💋❣ ❣تو مثل خنده ی گل ❣مثل ِ خواب پروانه ❣تو مثل آنچه که ❣ناگفتنی است، زیبایی ❣چگونه سیر شود ❣چشمم از تماشایت ❣که جاودانه ترین ❣لحظه ی تماشایی https://telegram.me/joincha...

۳۱ فروردین 1396
6K
💝 💝 دوست یعنی... 💝 یه راه دو طرفه 💝 یک قدم من 💝 یک قدم تو 💝 اما... 💝 بدونِ شمارش 💝 و حساب و کتاب.. https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

💝 💝 دوست یعنی... 💝 یه راه دو طرفه 💝 یک قدم من 💝 یک قدم تو 💝 اما... 💝 بدونِ شمارش 💝 و حساب و کتاب.. https://telegram.me/joincha...

۳۱ فروردین 1396
6K
💔 از آدم هایی که حافظه ضعیفی در به خاطر سپردن مهربانی های اطرافیانشان دارند فاصله بگیرید! چون آن ها بزرگترین تخصص شان این است که شما را از خوب بودنتان پشیمان کنند💔 https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

💔 از آدم هایی که حافظه ضعیفی در به خاطر سپردن مهربانی های اطرافیانشان دارند فاصله بگیرید! چون آن ها بزرگترین تخصص شان این است که شما را از خوب بودنتان پشیمان کنند💔 https://telegram.me/joincha...

۳۱ فروردین 1396
5K
💔 💔 زخمی که میزنیم 💔 دلی که می شکنیم 💔 ارزان نیست... 💔 یک جایی باید 💔 بهایش را بپردازیم 💔 یک وقتی شاید 💔 همین نزدیکی ها... https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

💔 💔 زخمی که میزنیم 💔 دلی که می شکنیم 💔 ارزان نیست... 💔 یک جایی باید 💔 بهایش را بپردازیم 💔 یک وقتی شاید 💔 همین نزدیکی ها... https://telegram.me/joincha...

۳۱ فروردین 1396
6K
آرزو میکنم مهر و صفا و صمیمیت عشـق و شادمانی و لبخند خیر و برکت و سلامتی همنشین شما عزیزان باشد... امضای خدا پای تموم آرزوهای قشنگتون🌹 به آخرین روز فروردین خوش آمدید🌹 https://telegram.me/joinchat/CbhX8z1dtqi5md-YyBU_BA

آرزو میکنم مهر و صفا و صمیمیت عشـق و شادمانی و لبخند خیر و برکت و سلامتی همنشین شما عزیزان باشد... امضای خدا پای تموم آرزوهای قشنگتون🌹 به آخرین روز فروردین خوش آمدید🌹 https://telegram.me/joincha...

۳۱ فروردین 1396
5K