قلبـ عآبیی

FATEMEH_2007

هر لبخند یک داستان داره و هر اشک یک خاطره...🐣

#•_•

#•_•

۱۶ بهمن 1398
2K
#•_•

#•_•

۱۶ بهمن 1398
2K
#•_•

#•_•

۱۶ بهمن 1398
2K
#•_•

#•_•

۱۶ بهمن 1398
2K
#•_•

#•_•

۱۶ بهمن 1398
2K
مغـرور نیستـَـم! وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

مغـرور نیستـَـم! وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

۱۵ بهمن 1398
2K
من اگه مثل خیلیا بودم … الآن با خیلیا بودم …

من اگه مثل خیلیا بودم … الآن با خیلیا بودم …

۱۵ بهمن 1398
3K
من یه دخترم! اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!😌

من یه دخترم! اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!😌

۱۵ بهمن 1398
3K
سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

۱۱ بهمن 1398
2K
بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛ آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛ آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

۱۱ بهمن 1398
2K
این قآنونِ زندگی مــَــنه بـودے ، نــوش نـَبودی ، فــَــرآموش ..😐

این قآنونِ زندگی مــَــنه بـودے ، نــوش نـَبودی ، فــَــرآموش ..😐

۱۱ بهمن 1398
2K
تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن!😐

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن!😐

۱۱ بهمن 1398
2K
خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

۱۱ بهمن 1398
2K
تو همون نیمع گم شدمی😜 پص بمون برام😻 💙 #Asal💙 #KoKo💙

تو همون نیمع گم شدمی😜 پص بمون برام😻 💙 #Asal💙 #KoKo💙

۱۱ بهمن 1398
2K
خـندع های طُ منـو از اول میسازع😕 💙

خـندع های طُ منـو از اول میسازع😕 💙

۱۱ بهمن 1398
2K
ایـن تیـم شـد همهـ دنـیام💙 😻 #استـقلالـ💙

ایـن تیـم شـد همهـ دنـیام💙 😻 #استـقلالـ💙

۲۲ آذر 1398
987
او یک مرد اَستـ

او یک مرد اَستـ

۲۲ آذر 1398
483
#PRof💦 👒

#PRof💦 👒

۲۲ آذر 1398
437
#PRof💦 👒

#PRof💦 👒

۲۲ آذر 1398
419
#PRof💦 👒

#PRof💦 👒

۲۲ آذر 1398
413