فاطیم =/

FATEMEH.Gh.1382


‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♡
ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ
#nafas
#amirreza
#fati
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
💕

وقــتـیـ یــبـار احـساسـ کردینـ کـسـی ازتـون اجـتنـابـ کـرد دیــگـع مـزاحمـشـ نشـینـ🌸🐬
.
.

مغـرورم؟؟؟ عشقم میکشـع!! مثــه بچـــــــــه هــام؟؟؟دوس دارم!! لــــج بازم؟؟؟ب شما ربطـــــــے نـــــدارع!! تنــہـــــــــــام؟؟؟ب خـــــــودم مـــربــــــــوطـــــــــــه!! عز بعضیا متنفرم؟؟؟خودشون خواســـــــتن!! بعضیـارو فرامــوش کـــردم؟؟؟حـــافظه خـودمع!! قابـــــل تحمل نیصتـــــــم؟؟؟نیــــــازـــے ب تحــملم نیص!! بــــــــاهـــــــــــام حــــــــــــــــال نمــــــــــکنـــــــے؟؟؟هـــــــــــررررررررررری!!

مغـرورم؟؟؟ عشقم میکشـع!! مثــه بچـــــــــه هــام؟؟؟دوس دارم!! لــــج بازم؟؟؟ب شما ربطـــــــے نـــــدارع!! تنــہـــــــــــام؟؟؟ب خـــــــودم مـــربــــــــوطـــــــــــه!! عز بعضیا متنفرم؟؟؟خودشون خواســـــــتن!! بعضیـارو فرامــوش کـــردم؟؟؟حـــافظه خـودمع!! قابـــــل تحمل نیصتـــــــم؟؟؟نیــــــازـــے ب تحــملم نیص!! بــــــــاهـــــــــــام حــــــــــــــــال نمــــــــــکنـــــــے؟؟؟هـــــــــــررررررررررری!!

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
3K
^.^♡£xo..

^.^♡£xo..

۴ روز پیش
4K
⚠️ ️ من و قضـــــاوت نکـــن... //:«ط مـــن و نزایــــیـــدی»://

⚠️ ️ من و قضـــــاوت نکـــن... //:«ط مـــن و نزایــــیـــدی»://

۴ هفته پیش
7K
یه کَــم گـــیَجم،↑↓▒دلــمُردم ●••انگاری محکم از روبرو خوردم●••↯↯ تو کمی آروم ▼▲▼،من کمی داغون.. چه اِحســاسه بدی داریم⇩⇧،هردوتامون یه کم گیجم،افـُسرده یکی که تنها توو حبسه خودش مرده✘✘ یکی که بارون رفته از یادش↯↯●•• یکی ...

یه کَــم گـــیَجم،↑↓▒دلــمُردم ●••انگاری محکم از روبرو خوردم●••↯↯ تو کمی آروم ▼▲▼،من کمی داغون.. چه اِحســاسه بدی داریم⇩⇧،هردوتامون یه کم گیجم،افـُسرده یکی که تنها توو حبسه خودش مرده✘✘ یکی که بارون رفته از یادش↯↯●•• یکی که تا صبح نمی بره خوابش↯↑↯彡

۹ آبان 1398
8K