۳ هفته پیش
2K
تفسیرتون از تصویر؟

تفسیرتون از تصویر؟

۴ دی 1398
2K
وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فکر کنیم ! دوستش داریم ؛ در صورتی که چیزی از احساساتِ او نمی دانیم. به خاطرش به هر دَری می زنیم، هر ...

وارد رابطه هایِ نصفه و نیمه می شویم بدونِ اینکه به عواقبش فکر کنیم ! دوستش داریم ؛ در صورتی که چیزی از احساساتِ او نمی دانیم. به خاطرش به هر دَری می زنیم، هر کاری می کنیم، تا شاید بتوانیم دلش را بدست آوریم .. امّـا او اصلـاً به ...

۴ دی 1398
42K