أيـ♥ـمـ♥ـيـ♥ـ

Emi.1372

گــاهـے
از عشـق هـم
باشڪوه تـر استـ
بودن با ڪسے
ڪه خوب بلد استـ
زخـم هایتـ را ببـوسـد...
@Amir.irani33

این حساب کاربری خصوصی میباشد