۴ هفته پیش
1K
۱۴ دی 1398
3K
#خطای امریکا به شهادت رساندن تو بود ای سرباز مطیع ولایت #حاج قاسم #ما ثابت کردیم سخت انتقام میگیریم دیگر خواب راحت نداشته باشند امریکاییی های تروریست

#خطای امریکا به شهادت رساندن تو بود ای سرباز مطیع ولایت #حاج قاسم #ما ثابت کردیم سخت انتقام میگیریم دیگر خواب راحت نداشته باشند امریکاییی های تروریست

۱۳ دی 1398
4K