😐 😞 😂 👍

😐 😞 😂 👍

۳ روز پیش
2K
من بین شما فرق نمیذارم بخدا از همتون ب یک اندازه بدم میاد:)🌟

من بین شما فرق نمیذارم بخدا از همتون ب یک اندازه بدم میاد:)🌟

۴ روز پیش
3K
😐 واقعا!

😐 واقعا!

۴ روز پیش
4K
چیزی نمیتونه ناراحتم کنه همونطور که هیچی خوشحالم نمیکنه ...!:)❤⭐

چیزی نمیتونه ناراحتم کنه همونطور که هیچی خوشحالم نمیکنه ...!:)❤⭐

۵ روز پیش
2K
اوضاع جوری شده که حاظراً رفیقشونوجلوچارنفر کوچیک کنن تاخودشونو بزرگ کنن

اوضاع جوری شده که حاظراً رفیقشونوجلوچارنفر کوچیک کنن تاخودشونو بزرگ کنن

۵ روز پیش
2K
نظر!

نظر!

۱ هفته پیش
2K
یکی بیاد زیر پستم زر بزنیم:|

یکی بیاد زیر پستم زر بزنیم:|

۱ هفته پیش
3K
شرح تصویرباشما!:|

شرح تصویرباشما!:|

۱ هفته پیش
2K