علیرضا

Doroshkeh

هر خاطره ای غروبی دارد و هرغروب خاطره ای

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۵ روز پیش
2K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۵ روز پیش
2K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۵ روز پیش
2K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۵ روز پیش
2K
#طنز #عکس_نوشته

#طنز #عکس_نوشته

۶ روز پیش
4K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۶ روز پیش
3K
#عکس_نوشته #بخون

#عکس_نوشته #بخون

۶ روز پیش
4K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۷ روز پیش
2K
#عکس_نوشته #بخون

#عکس_نوشته #بخون

۷ روز پیش
4K
#عکس_نوشته #بخون

#عکس_نوشته #بخون

۷ روز پیش
4K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۷ روز پیش
3K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۷ روز پیش
3K
#عکس_نوشته #نوشته

#عکس_نوشته #نوشته

۱ هفته پیش
3K
#عکس_نوشته #نوشته

#عکس_نوشته #نوشته

۱ هفته پیش
2K
#عکس_نوشته #بخون

#عکس_نوشته #بخون

۱ هفته پیش
3K
تاریخ مرگ= ۲۲ مارس ۱۷۲۷ (۹۳ سال) #عکس_نوشته #بخون

تاریخ مرگ= ۲۲ مارس ۱۷۲۷ (۹۳ سال) #عکس_نوشته #بخون

۱ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #ایده

#عکس_نوشته #ایده

۱ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

#عکس_نوشته #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

۱ هفته پیش
4K
#استوری #عکس_نوشته #اعیاد_شعبانیه_مبارک

#استوری #عکس_نوشته #اعیاد_شعبانیه_مبارک

۱ هفته پیش
2K
#عکس_نوشته #اعیاد_شعبانیه_مبارک

#عکس_نوشته #اعیاد_شعبانیه_مبارک

۱ هفته پیش
2K