Azar, DK

Dokhmare-khof

من میخواستم خوب باشم ، نشد ...
خواستم شاد باشم ، نشد ...
خواستم نباشم ، نشد ...
هیچکدوم نشد ولی حالا فقط خودمم ... خودم ... خودِخودِخودم ...

فریبم به گل های سوری مده چقدر عمر دارم ، صبوری مده #سهراب_هیرمند

فریبم به گل های سوری مده چقدر عمر دارم ، صبوری مده #سهراب_هیرمند

۲۷ آبان 1397
5K
از پی نابودی ام ،دیریست زهر میریزد به رگ های خود این جادوی بی آزارم لیک چه غافل ، نقشه های او چه بی حاصل ... او نمی داند که روییده است هستی پربار من ...

از پی نابودی ام ،دیریست زهر میریزد به رگ های خود این جادوی بی آزارم لیک چه غافل ، نقشه های او چه بی حاصل ... او نمی داند که روییده است هستی پربار من در منجلاب زهر ... #سهراب_سپهری

۲۷ آبان 1397
7K
مادرم ... پیامبری بود با یک زنبیل پر از معجزه ... یادم هست ، در اولین سوز زمستان النگویش را به بخاری تبدیل کرد ... #تارا_محمد_صالحی

مادرم ... پیامبری بود با یک زنبیل پر از معجزه ... یادم هست ، در اولین سوز زمستان النگویش را به بخاری تبدیل کرد ... #تارا_محمد_صالحی

۲۷ آبان 1397
3K
در این روز های کش آمده که ظهر ها تنها گرمایی جانفرسا بر همه جاحاکم است و شب هایی که کوتاهتر از دامن مهمانی من اند ... دیوانه وار یا دیوانه گونه خود را به ...

در این روز های کش آمده که ظهر ها تنها گرمایی جانفرسا بر همه جاحاکم است و شب هایی که کوتاهتر از دامن مهمانی من اند ... دیوانه وار یا دیوانه گونه خود را به دیوانگی میزنم.. اینجا دانستن جرم است ... نمی دانم ، شاید کم کم دیوانه وار ...

۲۷ آبان 1397
6K
لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید . #ژان_پل_سارتر

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید . #ژان_پل_سارتر

۲۷ آبان 1397
1K
اینجا تمام حنجره ها لاف می زنند هرگز کسی آنچه میگفت نبود #امید_صباغ_نو

اینجا تمام حنجره ها لاف می زنند هرگز کسی آنچه میگفت نبود #امید_صباغ_نو

۲۶ آبان 1397
12K
بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟ وای بر احوال برگ بی درخت ... #شفیعی_کدکنی

بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟ وای بر احوال برگ بی درخت ... #شفیعی_کدکنی

۲۶ آبان 1397
11K
آن گلی را که خلایق بارها بو کرده اند تازه هم باشد برای من گلی پژمرده است #کاظم_بهمنی

آن گلی را که خلایق بارها بو کرده اند تازه هم باشد برای من گلی پژمرده است #کاظم_بهمنی

۲۶ آبان 1397
11K
کتاب بزرگترین اختراع بشر است . #شکسپیر

کتاب بزرگترین اختراع بشر است . #شکسپیر

۲۶ آبان 1397
10K
مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آنها غولی به وجود می آوردند که نامش تقدیر است ! #جان_الیور_هاینز

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آنها غولی به وجود می آوردند که نامش تقدیر است ! #جان_الیور_هاینز

۲۴ آبان 1397
1K
چرا توقف کنم ، چرا ؟ پرنده ها به سوی جانب آبی رفتند افق عمودی است افق عمودیست و حرکت، فواره وار در حدود بینش سیاره های نورانی میچرخند #فروغ_فرخزاد

چرا توقف کنم ، چرا ؟ پرنده ها به سوی جانب آبی رفتند افق عمودی است افق عمودیست و حرکت، فواره وار در حدود بینش سیاره های نورانی میچرخند #فروغ_فرخزاد

۲۴ آبان 1397
8K
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگرخون دل بود ما خورده ایم گواهی بخواهید اینکه گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم ...

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگرخون دل بود ما خورده ایم گواهی بخواهید اینکه گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم #قیصر_امین_پور

۲۴ آبان 1397
11K
پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا #فروغ_فرخزاد

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا #فروغ_فرخزاد

۲۴ آبان 1397
9K
اگه دیگران به رویاهات نخندیدن بدون به اندازة کافی بزرگ نیستن ! #استیو_جابز

اگه دیگران به رویاهات نخندیدن بدون به اندازة کافی بزرگ نیستن ! #استیو_جابز

۲۴ آبان 1397
6K
در روان انسان هیچ پدیده ایی بصورت « تصادفی و بی دلیل » اتفاق نمی افتد . باید برای لغزش های به ظاهر بی اهمیت نیز توضیحات قانع کننده ای فراتر از خستگی ساده و ...

در روان انسان هیچ پدیده ایی بصورت « تصادفی و بی دلیل » اتفاق نمی افتد . باید برای لغزش های به ظاهر بی اهمیت نیز توضیحات قانع کننده ای فراتر از خستگی ساده و یا بی دقتی جستجو کرد . #فروید

۲۴ آبان 1397
8K
۲۳ آبان 1397
6K
مثل وقتایی که یهو بادکنکی میترکه بعضی وقتا دلای ما الکی میترکه خنده هامونو گرفتن و نمردیم ولی اشکو از کسی بگیری طفلکی میترکه #صابر_قدیمی

مثل وقتایی که یهو بادکنکی میترکه بعضی وقتا دلای ما الکی میترکه خنده هامونو گرفتن و نمردیم ولی اشکو از کسی بگیری طفلکی میترکه #صابر_قدیمی

۲۳ آبان 1397
6K
دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد ، میدانم ، میدانم ، می دانم و پرستو ها در گودی انگشتان جوهری ام تخم خواهند گذاشت ... #فروغ_فرخزاد

دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد ، میدانم ، میدانم ، می دانم و پرستو ها در گودی انگشتان جوهری ام تخم خواهند گذاشت ... #فروغ_فرخزاد

۲۳ آبان 1397
2K
و قسم به مرگی که آنرا زنده ایم.... و قسم به حرفی که سکوت شد ... و قسم به بغضی که خورده شد ... و قسم به چشمة اشکی که خشکید ... و قسم به ...

و قسم به مرگی که آنرا زنده ایم.... و قسم به حرفی که سکوت شد ... و قسم به بغضی که خورده شد ... و قسم به چشمة اشکی که خشکید ... و قسم به غروب بی طلوع زندگی .... قسم به هرچه که میدانم ... قسم که من و ...

۲۳ آبان 1397
7K
می خزد پشت دنده ها از درد زیر چشمم کبود ، رنگم زرد ولی آرام ، بی صدا ، خونسرد با لبانی سیاه می خندم #فاطمه_اختصاری

می خزد پشت دنده ها از درد زیر چشمم کبود ، رنگم زرد ولی آرام ، بی صدا ، خونسرد با لبانی سیاه می خندم #فاطمه_اختصاری

۲۲ آبان 1397
6K