#CR💞💞💞

#CR💞💞💞

۶ آبان 1398
1K
۶ آبان 1398
2K
۴ آبان 1398
2K
مامانم خیلی دلم واست تنگ شده

مامانم خیلی دلم واست تنگ شده

۲۲ مهر 1398
3K
#love

#love

۱۹ مهر 1398
3K
عشق ناب و خاص

عشق ناب و خاص

۲ مهر 1398
3K
😟😭😂😂

😟😭😂😂

۲ مهر 1398
2K
آرامشی دارم ک طوفان را بغل کردم.......

آرامشی دارم ک طوفان را بغل کردم.......

۱۰ شهریور 1398
2K
#تنهایی #دلتنگی

#تنهایی #دلتنگی

۳ شهریور 1398
2K
دوستت دارم ؛ چونان مردی که عاشق زنی ست که هیچگاه لمس نکرده… فقط برایش نوشته است، و چند عکسش را نگاه می دارد.

دوستت دارم ؛ چونان مردی که عاشق زنی ست که هیچگاه لمس نکرده… فقط برایش نوشته است، و چند عکسش را نگاه می دارد.

۱ شهریور 1398
5K
پیش آی دمی جانم زین بیش مرنجانم... 👤 مولانا

پیش آی دمی جانم زین بیش مرنجانم... 👤 مولانا

۱ شهریور 1398
3K
#car #Road #Autumn Leaves

#car #Road #Autumn Leaves

۱ شهریور 1398
3K
#فردا #دیروز #تکرار

#فردا #دیروز #تکرار

۱ شهریور 1398
2K
#love

#love

۱ شهریور 1398
2K