ے.جوونـ.مَعشوقہ.سیگار...

Daghontar-nabod

شِیشِہـ هاےـ اَݪڪُݪـ حآݪتِـ خَرآبَّہ یّهویے دیوونگےـ میزَنہ بہ سَرتـ اے ڪاشـ حلاݪیتـ میطَلبیدے از اونڪہ ی روز تو روو بزرڱـ ڪَردتـ لخطہ هاے خونـ میبینے رو سَرَمـ ایناـ ِهَمشـ بہ خاطر تویہ ها دلیلہ سَردردمـ .....

📲🔒🎧🎼😢💔منـو یاد تو میندازه هر آهنگے ڪ گزاشتمـ و گریہ ڪردم باشـ😔

📲🔒🎧🎼😢💔منـو یاد تو میندازه هر آهنگے ڪ گزاشتمـ و گریہ ڪردم باشـ😔

۱۴ بهمن 1397
4K
یہ شَب میشینم با دشمنانم مست میکنم از رفیقام بهشون میگم //:!

یہ شَب میشینم با دشمنانم مست میکنم از رفیقام بهشون میگم //:!

۱۳ بهمن 1397
5K
دًسِتًشـ میلًرزید.واسًَـ تایپـً واسـً مامًیشُد شًاخ‌!

دًسِتًشـ میلًرزید.واسًَـ تایپـً واسـً مامًیشُد شًاخ‌!

۱۳ بهمن 1397
19K
😢😢😢💔انقد راه میرمـ تا نفسـ بگیره میخوامـ بوی الڪل کل شهر رو بگیرهـ

😢😢😢💔انقد راه میرمـ تا نفسـ بگیره میخوامـ بوی الڪل کل شهر رو بگیرهـ

۱۲ بهمن 1397
7K
خیلیا آرزوی مرگم رو دارن همون قد که سرخاکمم گُل نمیزارنـ

خیلیا آرزوی مرگم رو دارن همون قد که سرخاکمم گُل نمیزارنـ

۱۰ بهمن 1397
19K
): :) :(

): :) :(

۱۰ بهمن 1397
18K
...

...

۱۰ بهمن 1397
17K
۱۰ بهمن 1397
15K
.....

.....

۱۰ بهمن 1397
14K
....

....

۱۰ بهمن 1397
14K
#cm,???😓 pllez😥!'

#cm,???😓 pllez😥!'"

۹ بهمن 1397
11K
eِsɦムllّム,hَムℳi,ムℳshムbِ...🚑💔

eِsɦムllّム,hَムℳi,ムℳshムbِ...🚑💔

۹ بهمن 1397
4K
😊✋👌

😊✋👌

۹ بهمن 1397
4K
چقد،دستاتو،بگیرم تو خیالمـ راه برم توروخدا بَرگردداداشـ .دلتنگتم لنتی😢😔💔

چقد،دستاتو،بگیرم تو خیالمـ راه برم توروخدا بَرگردداداشـ .دلتنگتم لنتی😢😔💔

۹ بهمن 1397
10K
داداشـی تا تو پشتمے دنیا تو مشتمه خدا اونوگرفتی توروخودت این یکی داداشمو نگیر ازمـ 😢😔💔

داداشـی تا تو پشتمے دنیا تو مشتمه خدا اونوگرفتی توروخودت این یکی داداشمو نگیر ازمـ 😢😔💔

۹ بهمن 1397
12K
خدا،پُشتـ و پناهته دادشی

خدا،پُشتـ و پناهته دادشی

۹ بهمن 1397
6K
دنیا بدون داداشم مفتم نمیخوام 😘💕

دنیا بدون داداشم مفتم نمیخوام 😘💕

۸ بهمن 1397
9K
خداحفظتـ ڪنہ داداشے گلم 💋😘

خداحفظتـ ڪنہ داداشے گلم 💋😘

۸ بهمن 1397
9K
حواستـ بہ منـ نیستـ تو رنگـ لاڪستـ بچینـ 💔

حواستـ بہ منـ نیستـ تو رنگـ لاڪستـ بچینـ 💔

۸ بهمن 1397
2K
راه نرو رو اعصابم میره تو پات خورده شیشه....

راه نرو رو اعصابم میره تو پات خورده شیشه....

۸ بهمن 1397
2K