سره سفره نشستی کنارت آینه و شمعدون بگو کجا تو میری چی جمع کردی تو اون چمدون بغضم نمیزاره شما بهش بگید نره داره میپرسه وکیلم همه منتظر اینن جواب بدی بله هی مبارکه کادوی ...

سره سفره نشستی کنارت آینه و شمعدون بگو کجا تو میری چی جمع کردی تو اون چمدون بغضم نمیزاره شما بهش بگید نره داره میپرسه وکیلم همه منتظر اینن جواب بدی بله هی مبارکه کادوی عقدت شاهرگم خون روی عکست هی چرا دست پاچه شدی بینم پس کو شناسنامت یه ...

۲ ساعت پیش
14K
ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴄᴏᴍᴇs ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴀʀᴇ sᴛɪʟʟ ᴀᴡᴀᴋᴇ ᴄᴀᴜsᴇ ᴏғ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴀʟ ᴏғ ᴡʀᴏɴɢ ᴘᴇʀsᴏɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ʟɪғᴇ .....

ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴄᴏᴍᴇs ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴀʀᴇ sᴛɪʟʟ ᴀᴡᴀᴋᴇ ᴄᴀᴜsᴇ ᴏғ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴀʟ ᴏғ ᴡʀᴏɴɢ ᴘᴇʀsᴏɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ʟɪғᴇ .....

۳ روز پیش
5K
جالبه با استفاده از زندگی شخصیت تهدید بشی، نه؟

جالبه با استفاده از زندگی شخصیت تهدید بشی، نه؟

۱ روز پیش
3K
عَزمِ نِفرَتِ دآرِنِ چُونِ جِآیِ مَنّ نیصَنِ!

عَزمِ نِفرَتِ دآرِنِ چُونِ جِآیِ مَنّ نیصَنِ!

۲ روز پیش
4K
جلو خودتو بگیری که مردم حرف نزنن آبروت نره.. وقتی بعد از مدتها میاد و میبینیش از اونور خیابون وقتی قلبت میخواد از دهنت بزنه بیرون وقتی اشک شوقت به راه میوفته اما نپری بغلش ...

جلو خودتو بگیری که مردم حرف نزنن آبروت نره.. وقتی بعد از مدتها میاد و میبینیش از اونور خیابون وقتی قلبت میخواد از دهنت بزنه بیرون وقتی اشک شوقت به راه میوفته اما نپری بغلش کنی بخدا خیلی سخته که همش از حرف مردم فرار کنی :) کاش میفهمیدن خیابونا ...

۲ روز پیش
5K
تاجیا روزی ۳بار مرور کنید ☺

تاجیا روزی ۳بار مرور کنید ☺

۱۹ آذر 1398
1K
мy only ғear oғ deaтн ιѕ reιncarnaтιon تَنها تَرسَم اَز مَرگ دوُباٰرِه‍ زِندِه‍ شُدَنِه‍..! #me

мy only ғear oғ deaтн ιѕ reιncarnaтιon تَنها تَرسَم اَز مَرگ دوُباٰرِه‍ زِندِه‍ شُدَنِه‍..! #me

۴ روز پیش
16K
[ّ مٍیٌدَوٌنْیّ جِهِنّمّ چِیِهِ؟َ ّبْهً فَاٌصَلِهّ بَیٌنً اًدٌمٍاَیٌیٍ کُهّ هًمِدّیٍگًرِوّ دْوٍسِتّ دٌاّرِنَ مًیِگٍنِ جٌهَنٍمٍ :ّ)ٌ ]ٍ •|

[ّ مٍیٌدَوٌنْیّ جِهِنّمّ چِیِهِ؟َ ّبْهً فَاٌصَلِهّ بَیٌنً اًدٌمٍاَیٌیٍ کُهّ هًمِدّیٍگًرِوّ دْوٍسِتّ دٌاّرِنَ مًیِگٍنِ جٌهَنٍمٍ :ّ)ٌ ]ٍ •|

۵ روز پیش
12K