هندزفری بهترین اختراع بشر برای نشنیدن بود..🍂🎵

هندزفری بهترین اختراع بشر برای نشنیدن بود..🍂🎵

۲۹ فروردین 1398
2K
دو روز بسیار مهم در زندگی شماست روزی که به دنیا میایی ، و روزی که دلیل به دنیا آمدنت را میفهمی!🍂 [از اون خوشتیپا ^^💘 ] #tom_hiddleston ❤ ️

دو روز بسیار مهم در زندگی شماست روزی که به دنیا میایی ، و روزی که دلیل به دنیا آمدنت را میفهمی!🍂 [از اون خوشتیپا ^^💘 ] #tom_hiddleston ❤ ️

۲۶ فروردین 1398
2K
بزرگی میگفت ما یا به خواسته هامون میرسیم یا در راه رسیدن به خواسته هامون میمیریم جز اینا حالت دیگه ای نیست✋ پ.ن:چقد یه نفر میتونه جذاب باشه😍 #chris #hemsworth #avengers #marvel

بزرگی میگفت ما یا به خواسته هامون میرسیم یا در راه رسیدن به خواسته هامون میمیریم جز اینا حالت دیگه ای نیست✋ پ.ن:چقد یه نفر میتونه جذاب باشه😍 #chris #hemsworth #avengers #marvel

۱۹ فروردین 1398
12K
سِن ساختِه مَغزِه ، وَقتی پیر میشی کِه خودِتو تَسلیم دنیا کنی! #christ_m

سِن ساختِه مَغزِه ، وَقتی پیر میشی کِه خودِتو تَسلیم دنیا کنی! #christ_m

۱۷ فروردین 1398
5K
📕• دو برادر زمینی از پدر به ارث بردن، اما توی تقسیم کردن زمین به مشکل برخوردن. سرانجام تصمیم گرفتن که مشکلشونو با ریش سفید ده درمیون بذارن. ریش سفید کمی فکر کرد و گفت: ...

📕• دو برادر زمینی از پدر به ارث بردن، اما توی تقسیم کردن زمین به مشکل برخوردن. سرانجام تصمیم گرفتن که مشکلشونو با ریش سفید ده درمیون بذارن. ریش سفید کمی فکر کرد و گفت: 'شیر یا خط بندازید، هرکس برنده شد زمین رو تقسیم کنه.' یکی از برادران گفت: ...

۱۷ فروردین 1398
4K