هندزفری بهترین اختراع بشر برای نشنیدن بود..🍂 🎵

هندزفری بهترین اختراع بشر برای نشنیدن بود..🍂 🎵

دو روز بسیار مهم در زندگی شماست روزی که به دنیا میایی ، و روزی که دلیل به دنیا آمدنت را میفهمی!🍂 [از اون خوشتیپا ^^💘 ] #tom_hiddleston ❤ ️

دو روز بسیار مهم در زندگی شماست روزی که به دنیا میایی ، و روزی که دلیل به دنیا آمدنت را میفهمی!🍂 [از اون خوشتیپا ^^💘 ] #tom_hiddleston ❤ ️

بزرگی میگفت ما یا به خواسته هامون میرسیم یا در راه رسیدن به خواسته هامون میمیریم جز اینا حالت دیگه ای نیست✋ پ.ن:چقد یه نفر میتونه جذاب باشه😍 #chris #hemsworth #avengers #marvel

بزرگی میگفت ما یا به خواسته هامون میرسیم یا در راه رسیدن به خواسته هامون میمیریم جز اینا حالت دیگه ای نیست✋ پ.ن:چقد یه نفر میتونه جذاب باشه😍 #chris #hemsworth #avengers #marvel

سِن ساختِه مَغزِه ، وَقتی پیر میشی کِه خودِتو تَسلیم دنیا کنی! #christ_m

سِن ساختِه مَغزِه ، وَقتی پیر میشی کِه خودِتو تَسلیم دنیا کنی! #christ_m

📕 • دو برادر زمینی از پدر به ارث بردن، اما توی تقسیم کردن زمین به مشکل برخوردن. سرانجام تصمیم گرفتن که مشکلشونو با ریش سفید ده درمیون بذارن. ریش سفید کمی فکر کرد و ...

📕 • دو برادر زمینی از پدر به ارث بردن، اما توی تقسیم کردن زمین به مشکل برخوردن. سرانجام تصمیم گرفتن که مشکلشونو با ریش سفید ده درمیون بذارن. ریش سفید کمی فکر کرد و گفت: 'شیر یا خط بندازید، هرکس برنده شد زمین رو تقسیم کنه.' یکی از برادران ...