باران

Baran7880

هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگزاشتباه نمی کند👇 👇 👇 👇
کپی آزاد❤ 👈 ولی آخرش یه صلوات برای امام زمان بفرست لطفا👉 ❤

به

به"سرنوشت"بگویید "اسباب بازی هایت" "بی جان" نیستند...!!! "آدمند" می شکنند "آرامتر"....!!!

شما حتما مث من همین خاصیتو دارین😊 😋

شما حتما مث من همین خاصیتو دارین😊 😋

خوشکلی نیازی به آینه نیست

خوشکلی نیازی به آینه نیست

زوج سریال ادیسه ای کره ای با بازی #لی_سونگ_گی_ #اوه_یئون_سئو یکی از بهترین سریالایی که دیدم

زوج سریال ادیسه ای کره ای با بازی #لی_سونگ_گی_ #اوه_یئون_سئو یکی از بهترین سریالایی که دیدم

من یه کی دارماییم😊 😊 😊 😊 😊

من یه کی دارماییم😊 😊 😊 😊 😊

کاش گوشه ای از این جهان شلوغ کمی دورتر ازهیاهوهای نهیب یک نفر جار میزد

کاش گوشه ای از این جهان شلوغ کمی دورتر ازهیاهوهای نهیب یک نفر جار میزد "آرامش" بیا که حراج کرده ایم....🌟 🌍 p

😔 😔 آبجی جونم و دوستای گلم خدافظ😔

😔 😔 آبجی جونم و دوستای گلم خدافظ😔