❤...طُ...❤

Banoo_donya


#ایکاش که‌بانوی غزلهای#طووووووووووووو باشم..❤ 👇
*من در صفحهٔ دوم شناسنامه ام
بالباس سفید منتظرت نشسته ام


#زمانی پخته میشی که میفهمی نیازنیست به هرچیزی واکنش نشون بدی،یابه هرحرفی جواب بدی...

موردی پیدا نشد