BaNOoAr@M
بآخُدآبآشُ پآدِشآهےٌّڪُن..BaNOoAr@M@
#مآبِھ دُنیآ اومَدیـّم ڪِہ رَنّـج هآبےّصاحابّ نباشَن🌿🌻💕
عصڪی نرو داوشم:) (ڪپی=حرام)😱

بهـمـ میگـَن«نـــگار»🌸🍃
بابام میگفت:وقتی بھ دنیـا اومدے مورد پرستش بودے...
بُتی بودی توزندگیم..که شدی نگارمون🎋🍂🌻❁︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎᯾︎❁︎


هر بار ازش می‌پرسیدم چیزی شده؟چرا انقدر بهم ریخته ای؟ می‌گفت نمی تونم ببخشم. یه بار ازش پرسیدم از کی ناراحتی؟چرا نمی تونی ببخشیش؟ گفت از خودم،خودم رو نمی تونم ببخشم. بعد تو چشمام نگاه کرد و گفت شنیدی میگن از یه سوراخ دو بار گزیده نشو؟ من صد بار گزیده شدم. اولین باری که از کسی ضربه خوردم و واقعا دلم شکست، اون آدم رو از زندگیم گذاشتم کنار ولی دوباره برگشت به زندگیم چون بخشیدمش... با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم خب بخشیدن کجاش بده؟ خندید و گفت هیچ جاش! می دونی برای چی حالم خرابه؟ برای اینکه نمی تونستم حال خرابش رو ببینم و زود اشتباهاتش رو می بخشیدم ولی فکر می کنی اون چیکار می کرد؟ جبران می کرد؟نه، دوباره و دوباره همون اشتباه رو تکرار می کرد. هر بار می گفت این بار فرق داره ولی هیچ‌ فرقی نداشت، منم هر بار می گفتم این آخرین باری هست که می بخشمش ولی آخرین بار نبود. اون آدم برای من تموم می شد اما هر بار نمی دونم از سر عادت یا دوست داشتن، با بخشیدنم دوباره همه چی رو شروع می کردم... حالا فهمیدی چرا نمی تونم خودم رو ببخشم؟ نگاش کردم و گفتم خب تو که اشتباهی نکردی؟ یه نفس عمیق کشید و گفت چه اشتباهی بالاتر از زیاد بخشیدن! ببین رفیق هر آدمی رو تو زندگیت یه بار ببخش، دو بار ببخش، سه بار ببخش... ولی وقتی یکی رو زیاد بخشیدی یه روزی می رسه که دیگه خودت رو نمی تونی ببخشی.

#نگآرونھ...
246دنبال شده‌ها
2410دنبال کننده گان
264مطلب
599kامتیاز