بَُّآخُُِّدآبُِـاشَّ پآدِشآهَِےّڪُِنّ...

BaNOoAr@M

#چِشمات نورِمَهتابُوارث برده!:):🙈 ❤
《عصڪے نرو داشمـ》ڪپی=حرآم است👇
#my_love
#Alim♡
#1397_10_14
#Beast
#mhmmd
#my_Life
#shaghi_yasi_mamrm
#my_tole
#zeynb♡

رومُخ لنَتیه من، خاطِرات{طُ}اسکَنہِ.

رومُخ لنَتیه من، خاطِرات{طُ}اسکَنہِ.

۲۱ شهریور 1398
2K
‏وَلی لَباش حُکم آب دَریا رو داره، هَر چی میخوری بیشتَر تِشنه تَرش میشی[

‏وَلی لَباش حُکم آب دَریا رو داره، هَر چی میخوری بیشتَر تِشنه تَرش میشی[

۲۱ شهریور 1398
3K
〰 آره عـاشقتـم😻 💜 💋 〰

〰 آره عـاشقتـم😻 💜 💋 〰

۲۱ شهریور 1398
2K
‏علت پوست پوست شدن لب کمبود ویتامین بوس است .. !

‏علت پوست پوست شدن لب کمبود ویتامین بوس است .. !

۲۱ شهریور 1398
3K
بَغَلت...🕊 🌾 خودِش یِه سَیاره کوچیکهِ!🌎 کهِ مَن توش آرومَم😻 ✨

بَغَلت...🕊 🌾 خودِش یِه سَیاره کوچیکهِ!🌎 کهِ مَن توش آرومَم😻 ✨

۱۱ شهریور 1398
3K
I only have eyes for you.. چشام فقط تورو میبینه..🚌 🖇

I only have eyes for you.. چشام فقط تورو میبینه..🚌 🖇

۸ شهریور 1398
3K
وَقتی تو کنارم هستی خوشحالترین فرد دنیام^~^💕 🌍 🍉 💧 ✈ ️

وَقتی تو کنارم هستی خوشحالترین فرد دنیام^~^💕 🌍 🍉 💧 ✈ ️

۷ شهریور 1398
3K
باتو هَرثانیَش‌بَرام‌عِشقه...🌼 ➿ 💛 🖇 #ڪپی حرام است..

باتو هَرثانیَش‌بَرام‌عِشقه...🌼 ➿ 💛 🖇 #ڪپی حرام است..

۵ شهریور 1398
3K
‌قُربون دَصتات‌ برَم ‌وقطۍ‌ کِه داری‌ بامَن ‌چَت ‌میکُنی

‌قُربون دَصتات‌ برَم ‌وقطۍ‌ کِه داری‌ بامَن ‌چَت ‌میکُنی

۵ شهریور 1398
3K
میریزَم دور هَر چی دَغدَغَس تآ بِرِسَم بِه یِه آرآمِشِ نآب کِنآرِت*=*😻 ☀ ️💎 💋 🕊 〰

میریزَم دور هَر چی دَغدَغَس تآ بِرِسَم بِه یِه آرآمِشِ نآب کِنآرِت*=*😻 ☀ ️💎 💋 🕊 〰

۵ شهریور 1398
3K
If you heard nobody loves you in the world, be sure that I'm dead اگه شنیدی تو دنیا هیچکی دوستت نداره مطمئن باش من مُردم!⛱ 🗝 💛 🍷 ••• #ڪپی حرام است...

If you heard nobody loves you in the world, be sure that I'm dead اگه شنیدی تو دنیا هیچکی دوستت نداره مطمئن باش من مُردم!⛱ 🗝 💛 🍷 ••• #ڪپی حرام است...

۳۰ مرداد 1398
7K
پُتانسیل یِع اسلحه رودارَم اگه لبات بِشن گلولَش:)💸🔮 ✈ ️ ♡ #ڪپی حرام است∞♥ ️|

پُتانسیل یِع اسلحه رودارَم اگه لبات بِشن گلولَش:)💸🔮 ✈ ️ ♡ #ڪپی حرام است∞♥ ️|

۳۰ مرداد 1398
4K
اجازه هست که بیتی برای تو بخرم ؟! تو آن بلای قشنگی که آمدی به سرم تو آن بلای قشنگی .. تو لعنتی ! تـــــــو .. تـــــــو .. دوباره اسم تو آمد .. دوباره زد ...

اجازه هست که بیتی برای تو بخرم ؟! تو آن بلای قشنگی که آمدی به سرم تو آن بلای قشنگی .. تو لعنتی ! تـــــــو .. تـــــــو .. دوباره اسم تو آمد .. دوباره زد به سرم .. ! 🙊 😍 🙆 🏻 ‍♀💍 💓 ✨ •💋 • #ڪپی حرام ...

۳۰ مرداد 1398
5K
فقـط اون لحظـه ڪە لبـاس عـروس دنبـالـە دارتُ پـوشیـدی و یـه دستـه گـل رز هلنـدی قـرمـزم دستتُـ اون با ڪتُ شلـوار مشڪیـش داره روبـرو رو نگـاه میڪنـه و منتظـرتِ،قـدم بـە قـدم بهـش نزدیڪ میشـیُ وقتـی ...

فقـط اون لحظـه ڪە لبـاس عـروس دنبـالـە دارتُ پـوشیـدی و یـه دستـه گـل رز هلنـدی قـرمـزم دستتُـ اون با ڪتُ شلـوار مشڪیـش داره روبـرو رو نگـاه میڪنـه و منتظـرتِ،قـدم بـە قـدم بهـش نزدیڪ میشـیُ وقتـی میبینتـت اشڪ تـوی چشـماتـون حلقـه زده و دلتـون واسـه هـم غنـج میـره❤ بغلتْـ میڪنـه و ...

۳۰ مرداد 1398
6K
#بهشتـ گردےبا جــــاناꕤ •🌸 • #ڪپی حرام است.. #علیّم❤

#بهشتـ گردےبا جــــاناꕤ •🌸 • #ڪپی حرام است.. #علیّم❤

۳۰ مرداد 1398
3K
ڪفـر اسـت ؟اگـر بگـویـم مـن بنـده ی خُـدایـی ام ڪه تـویـی .. ؟! 🙊 😍 😇 ♥ ️🌿 |• #ڪپی حرام است...

ڪفـر اسـت ؟اگـر بگـویـم مـن بنـده ی خُـدایـی ام ڪه تـویـی .. ؟! 🙊 😍 😇 ♥ ️🌿 |• #ڪپی حرام است...

۳۰ مرداد 1398
4K
- دیـن و ایمـونتْـ چیـه ؟! + مـومـنِ چشــ👁 ـم هـاشـم .. ! 🕋 ♥ ️✨ •💋 #ڪپی حرام است..

- دیـن و ایمـونتْـ چیـه ؟! + مـومـنِ چشــ👁 ـم هـاشـم .. ! 🕋 ♥ ️✨ •💋 #ڪپی حرام است..

۳۰ مرداد 1398
3K
•| تنهـا خشـونـتِ مجـاز علیـه خـانـوم هـا، مـاچِ محڪم و بغـلِ فشـاریـه .. ! 🙊

•| تنهـا خشـونـتِ مجـاز علیـه خـانـوم هـا، مـاچِ محڪم و بغـلِ فشـاریـه .. ! 🙊

۳۰ مرداد 1398
3K
•| ﻣـﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿـﺎ ﻣﺎلڪ ﭼﯿـﺰﯼ ﻧﯿﺴﺘـﻢ بـە جـز چشـ👁 ــم‌ هـایـت .. ! 🙈 😍 💛 👄 🌿 |• •💋 • #ڪپی حرام است

•| ﻣـﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿـﺎ ﻣﺎلڪ ﭼﯿـﺰﯼ ﻧﯿﺴﺘـﻢ بـە جـز چشـ👁 ــم‌ هـایـت .. ! 🙈 😍 💛 👄 🌿 |• •💋 • #ڪپی حرام است

۳۰ مرداد 1398
3K
هـــی بخندی هی بوســـت کنه بگه تو چــرا انقدر قشــنگ میخندی آخه .. !🤒 💍 •💋 • #ڪپی حرام است..

هـــی بخندی هی بوســـت کنه بگه تو چــرا انقدر قشــنگ میخندی آخه .. !🤒 💍 •💋 • #ڪپی حرام است..

۳۰ مرداد 1398
4K