۷ تیر 1398
3K
۲۶ خرداد 1398
6K
۲۰ خرداد 1398
2K
۲۰ خرداد 1398
2K
۲۰ خرداد 1398
4K
۲۰ خرداد 1398
2K
۲۰ خرداد 1398
2K
۱۸ خرداد 1398
3K
🏖 شخصیت شناسی از روی رنگ لباس سبز: انتخاب رنگ سبز برای لباس معمولا نشان‌دهنده آن است که صاحبان آن شخصیتی قوی و اراده‌ای بالا دارند. در تصمیم‌گیری‌ها خیلی محکم عمل کرده و تا حدی ...

🏖 شخصیت شناسی از روی رنگ لباس سبز: انتخاب رنگ سبز برای لباس معمولا نشان‌دهنده آن است که صاحبان آن شخصیتی قوی و اراده‌ای بالا دارند. در تصمیم‌گیری‌ها خیلی محکم عمل کرده و تا حدی خودرأی و مغرورند. این افراد اعتماد به نفس بالایی دارند و در کمک به دیگران ...

۱۶ خرداد 1398
54K
۱۶ خرداد 1398
541
زیبا بودن، یعنی خودت بودن تو نیازی به پذیرفته شدن توسط دیگران، نداری تو نیازمند پذیرشِ خودت هستی...

زیبا بودن، یعنی خودت بودن تو نیازی به پذیرفته شدن توسط دیگران، نداری تو نیازمند پذیرشِ خودت هستی...

۱۶ خرداد 1398
1K
۱۶ خرداد 1398
504
😍😍

😍😍

۱۶ خرداد 1398
499
۱۶ خرداد 1398
511
۱۶ خرداد 1398
505
اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد ...

اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد برد. "

۱۴ خرداد 1398
4K
ماراب جز خیالت فکری دگر نباشد

ماراب جز خیالت فکری دگر نباشد

۱۴ خرداد 1398
681
۱۴ خرداد 1398
653
۱۴ خرداد 1398
635
از آدمها در حد توانشان چیزی بخواهید نه در حد نیازتان... بگذارید آدمها همانی که هستند بمانند...!!

از آدمها در حد توانشان چیزی بخواهید نه در حد نیازتان... بگذارید آدمها همانی که هستند بمانند...!!

۱۴ خرداد 1398
1K