Tia.m

Ati.mos

زندگی کوتاهتر از اونیه که بخوام واسه تنفر از کسی تلف کنم/:

انتظار نداریم خوب...

انتظار نداریم خوب...

۸ مرداد 1398
3K
۸ مرداد 1398
4K
ازدواج کنه درست میشه😂

ازدواج کنه درست میشه😂

۸ مرداد 1398
7K
من خودم همین جوریم

من خودم همین جوریم

۷ مرداد 1398
4K
♥لبخـند بـزن جــانـم🍀 تمـام داشتـہ هـایـم فـداے یـک لبخـند تـو لبخنــد بـزن جـانمــ

♥لبخـند بـزن جــانـم🍀 تمـام داشتـہ هـایـم فـداے یـک لبخـند تـو لبخنــد بـزن جـانمــ

۷ مرداد 1398
5K
اه اه حالم بهم خورد از قیافش من ک اصلا از اینا نمیخوام به امام زاده بیژن 😉 مدیونی اگه فک کنی دروغ میگم 😆

اه اه حالم بهم خورد از قیافش من ک اصلا از اینا نمیخوام به امام زاده بیژن 😉 مدیونی اگه فک کنی دروغ میگم 😆

۷ مرداد 1398
5K
😂

😂

۷ مرداد 1398
3K
#عکس_نوشته #فانتزی #طنز

#عکس_نوشته #فانتزی #طنز

۷ مرداد 1398
6K
😐

😐

۷ مرداد 1398
5K
دیوووونه ها همه لایک کنن😉😉😉😉

دیوووونه ها همه لایک کنن😉😉😉😉

۷ مرداد 1398
3K
سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدمی است که به خودش قول داده است نفهمد »:

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدمی است که به خودش قول داده است نفهمد »:

۶ مرداد 1398
2K
دختر باید شادو شنگول باشه مگه نهههه؟ اوووووففففف😁🙈

دختر باید شادو شنگول باشه مگه نهههه؟ اوووووففففف😁🙈

۵ مرداد 1398
5K
اوووووفففف چه شود😱😁🙈

اوووووفففف چه شود😱😁🙈

۵ مرداد 1398
6K
دختر باید زلزله باشه مگه نه؟ اوووووفففف😉😝😁

دختر باید زلزله باشه مگه نه؟ اوووووفففف😉😝😁

۵ مرداد 1398
5K
والا بوخوداااا😂😂😂

والا بوخوداااا😂😂😂

۵ مرداد 1398
4K
اوووووففففف😉😝😁🙈

اوووووففففف😉😝😁🙈

۵ مرداد 1398
5K
از نون شب هم واجبتره میفهمی اووووووفففف😁🙈

از نون شب هم واجبتره میفهمی اووووووفففف😁🙈

۵ مرداد 1398
5K