رفتن به........

Arshaya

ݕُِّںُِدًَُاِزَشًُ ݐآیین


ʝσσσŋ

پیجمه
@arshiya_1
عرشیام نه ارشیا
اون کسےڪه تو بیوم نوشتم
بدجور طرف دارشم
sadaf_81
اڱه تکم کنه میام نارحت میڪنم

بںدازٻآݪآ

جوری باش که اگه یه روز فوتوشاپ رو فیلتر کردن،پروفایلات به گل محمدی تغییر نکنه!😹 📸

جوری باش که اگه یه روز فوتوشاپ رو فیلتر کردن،پروفایلات به گل محمدی تغییر نکنه!😹 📸

۵ آبان 1398
56K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
332
مارُو فُروختے بَاحَاش چےِ خَرِیدیـِ حَاجےِ //+🚀🇫🇷

مارُو فُروختے بَاحَاش چےِ خَرِیدیـِ حَاجےِ //+🚀🇫🇷

۹ مهر 1398
8K
لنتی دوس داشتنی مرسی یادت بود😛😻🌹😹💋💎

لنتی دوس داشتنی مرسی یادت بود😛😻🌹😹💋💎

۲۳ مهر 1398
5K
ورزشکار کی بودم مننن 😻😹💪 #مدالام

ورزشکار کی بودم مننن 😻😹💪 #مدالام

۲۱ مهر 1398
6K
۱۹ مهر 1398
2K
۱۹ مهر 1398
1K
۱۸ مهر 1398
4K
۱۵ مهر 1398
4K
۱۵ مهر 1398
4K
۱۵ مهر 1398
5K