۸ مرداد 1396
3K
۱۴ تیر 1396
4K
۱۴ تیر 1396
4K
۱۴ تیر 1396
4K
۱۴ تیر 1396
3K
یعنی داریم پیر میشویم؟

یعنی داریم پیر میشویم؟

۱۴ تیر 1396
3K
💠۲ روز از سفر ظریف نگذشته، نشست سازمان تروریستی منافقین با مجوز دولت فرانسه برگزار شد! #منافقین تیر و آذر۹۵هم در پاریس نشست داشتند. دیپلماسی خنده!!!

💠۲ روز از سفر ظریف نگذشته، نشست سازمان تروریستی منافقین با مجوز دولت فرانسه برگزار شد! #منافقین تیر و آذر۹۵هم در پاریس نشست داشتند. دیپلماسی خنده!!!

۱۲ تیر 1396
5K
اینم دیپلماسی قوی دولت !!!! نتیجه سازش شده تحریم جدید دیپلماسی خنده!!! نتی

اینم دیپلماسی قوی دولت !!!! نتیجه سازش شده تحریم جدید دیپلماسی خنده!!! نتی

۱۲ تیر 1396
4K
۱۲ تیر 1396
4K
میوه های برجام رسید!!!

میوه های برجام رسید!!!

۸ تیر 1396
3K
دولت ناکارآمد

دولت ناکارآمد

۸ تیر 1396
3K
۸ تیر 1396
2K
⭕️ اکنون که همه چیز رفت! یادگرفتند؟! 🔺روحانی94: باید تحریم از بین برود تا آب خوردن، صنعت و... حل بشود! 🔺وزیرارتباطات96: یاد گرفته ایم چگونه با تحریمهای آمریکا زندگی کنیم! #تحریمهای_جدید #نقض_برجام

⭕️ اکنون که همه چیز رفت! یادگرفتند؟! 🔺روحانی94: باید تحریم از بین برود تا آب خوردن، صنعت و... حل بشود! 🔺وزیرارتباطات96: یاد گرفته ایم چگونه با تحریمهای آمریکا زندگی کنیم! #تحریمهای_جدید #نقض_برجام

۸ تیر 1396
4K
۷ تیر 1396
2K
۷ تیر 1396
2K
۷ تیر 1396
2K
۷ تیر 1396
2K
سردار جعفری: نمی‌شود که آقایان با پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد عکس‌ یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه حرف بزنند!

سردار جعفری: نمی‌شود که آقایان با پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد عکس‌ یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه حرف بزنند!

۷ تیر 1396
2K
واقعا چرا به خودشان گرفتند؟!مگه فقط اعضای دولت در صف اول نشسته بودن!!!

واقعا چرا به خودشان گرفتند؟!مگه فقط اعضای دولت در صف اول نشسته بودن!!!

۶ تیر 1396
2K
۶ تیر 1396
2K