نمیدانم در کجای عشق ایستاده‌ام خوب است یا بد، اما دلم دیگر برایت تنگ نمیشود نمی‌تپد، نم نم به لطفِ گریه از غم گذشته‌ام من به تَرکِ عادت‌ها،عادت کرده‌ام برگشته‌ام به اوّل اوّل آشنایی به ...

نمیدانم در کجای عشق ایستاده‌ام خوب است یا بد، اما دلم دیگر برایت تنگ نمیشود نمی‌تپد، نم نم به لطفِ گریه از غم گذشته‌ام من به تَرکِ عادت‌ها،عادت کرده‌ام برگشته‌ام به اوّل اوّل آشنایی به همان روزهای بی تو تنهایی تنهایی تنهایی...

۲ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
توپر😋😂😍

توپر😋😂😍

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
4K