Anahita

Anahita-64a

مَن سَرم را شیره میمالم که یادَت نیستم
پشتِ
حَجمی
بی خیالی...
دوستت دارم❤
هَنوز..!


به او بگویید#دوستش_دارم ❤
متولدِ ۷۸
کپی نکنید؛وگرنه بلاک میکنم🙂
ورود به ویس۹۷/۷/۲۷

یک پَنجره باز است به امیدِ نگاهی ای عشق! صدایم کن از آن پنجره گاهی نگذار بر آن پنجره ماتم بنشیند یادی کن از آن چِشم که مانده‌ست به راهی از حالِ دلِ، این خسته‌ی ...

یک پَنجره باز است به امیدِ نگاهی ای عشق! صدایم کن از آن پنجره گاهی نگذار بر آن پنجره ماتم بنشیند یادی کن از آن چِشم که مانده‌ست به راهی از حالِ دلِ، این خسته‌ی دیوانه چه گویم؟ بر آینه نقشی‌ست به اندازه‌ی آهی فریادِ دلِ سوخته را ساده مپندار ...

۱۴ دقیقه پیش
582
مَن را به گناهی که

مَن را به گناهی که " نگاهِ تو " درآن بود بُردند سرِ دار و .....تو انگار نه انگار ! اوجِ غَمِ این قصه در این شعر همین جاست: من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار دل تنگی و بی هم نفسی حال خرابی ست رویِ دِلم آوار ...

۱۷ دقیقه پیش
998
هَر چه بیشتر بی ‌اعتنایی می‌کردم، بیش‌تر عاشقش می‌شدم و هر چه بیشتر عاشقش می‌شدم کم‌تر باورم می‌شد خود را ناتوان،دربند و از دست رفته احساس می کردم. بی حرکت،تسلیم...! ❤

هَر چه بیشتر بی ‌اعتنایی می‌کردم، بیش‌تر عاشقش می‌شدم و هر چه بیشتر عاشقش می‌شدم کم‌تر باورم می‌شد خود را ناتوان،دربند و از دست رفته احساس می کردم. بی حرکت،تسلیم...! ❤ "دوستش داشتم"❤ "تا حالا شده به کسی نگاه کنی و دعا کنی که هیچکس دلشو نبره؟"

۱ روز پیش
4K
#تو به دوست داشتن من هم فکر می کنی؟ مثلا یک روز، وقتی کسی دور و برت نیست و داری برای خودت قَهوه دم می کنی و موسیقی مورد علاقه ات را می شنوی... یا ...

#تو به دوست داشتن من هم فکر می کنی؟ مثلا یک روز، وقتی کسی دور و برت نیست و داری برای خودت قَهوه دم می کنی و موسیقی مورد علاقه ات را می شنوی... یا یک شَب، وقتی سَرت را روی بالش گذاشتی و خودت بودی و فکرهایت... یا با ...

۱ روز پیش
5K
هر شَب از هر سویِ در می‌آیدم در دل خیال از کدامین سو نگهدارم من این ویرانه را ...؟! #مَغزِ.اُستخوان.کجاست؟.مَنشا.خَستگیام.هَمون.جاست ...😔 ♥

هر شَب از هر سویِ در می‌آیدم در دل خیال از کدامین سو نگهدارم من این ویرانه را ...؟! #مَغزِ.اُستخوان.کجاست؟.مَنشا.خَستگیام.هَمون.جاست ...😔 ♥

۱ روز پیش
3K
#ما_را_بی_تو_امیدی_نیست_تو_بی_ما_چگونه_ای؟ ♥ ♥

#ما_را_بی_تو_امیدی_نیست_تو_بی_ما_چگونه_ای؟ ♥ ♥

۱ روز پیش
4K
بعضی دوست داشتن ها واقعا عَجیبند ...! مَگرمیشود کسی رودوست داشت ... بدون هیچ آغوشی .. هیچ عَطری .. هیچ بوسه ای .. من او را فقط از دور دوست دارم ..♥

بعضی دوست داشتن ها واقعا عَجیبند ...! مَگرمیشود کسی رودوست داشت ... بدون هیچ آغوشی .. هیچ عَطری .. هیچ بوسه ای .. من او را فقط از دور دوست دارم ..♥

۲ روز پیش
18K
#کاش بتوان زمان را مثل عقربه هایِ ساعت چرخاند چرخاند.چرخاند تا آنجا که تو را کنار خودم ببینم در جایی که دنیا فقط از آنِ من و تو باشد. نه دلهُره باشد نه گناهی باشد ...

#کاش بتوان زمان را مثل عقربه هایِ ساعت چرخاند چرخاند.چرخاند تا آنجا که تو را کنار خودم ببینم در جایی که دنیا فقط از آنِ من و تو باشد. نه دلهُره باشد نه گناهی باشد و نه شَرم ما را بشناسد. آنجا آغوشت سَهمِ من است چِشمانت رو به من ...

۲ روز پیش
22K
مَرا آرام‌ میدارد هَمین

مَرا آرام‌ میدارد هَمین "هستم به یادت ها"...❤ 🍃

۲ روز پیش
21K
دِلم برات تنگ شده... مُنتظِرم یک روز بارونی بیای، هوا گرفته باشه، بویِ نمِ بارون هوای شهرُ پر کرده باشه، همه دنبالِ یک سر پناه باشن اما تو کنار من مثلِ همه دیونهای این شهر ...

دِلم برات تنگ شده... مُنتظِرم یک روز بارونی بیای، هوا گرفته باشه، بویِ نمِ بارون هوای شهرُ پر کرده باشه، همه دنبالِ یک سر پناه باشن اما تو کنار من مثلِ همه دیونهای این شهر شوق قدم زدن داشته باشی ، منم اروم قطره های بارونو از رو پیشونیت پاک ...

۲ روز پیش
14K
مُردنم میگیرد پسِ هر خاطره ای که شود ختم به #تو ❤ مُردنم میگیرد پسِ هر خندهٔ تلخ که شود وصل به #تو ❤ مُردنم میگیرد پسِ هر لَحظه و هر ثانیه ای که شود ...

مُردنم میگیرد پسِ هر خاطره ای که شود ختم به #تو ❤ مُردنم میگیرد پسِ هر خندهٔ تلخ که شود وصل به #تو ❤ مُردنم میگیرد پسِ هر لَحظه و هر ثانیه ای که شود مَحو به #تو ❤ مُردنم میگیرد آن زمانی که تو باید باشی و نبودن هایت ...

۳ روز پیش
28K
میدانی چیست؟! حَسودی ام میشود ولی این بار نه به آدم های دور و بَرت نه به پدر و مادری که عاشقت هستند! نه به راننده یِ تاکسی که از آینه نگاهت میکند! حتی به ...

میدانی چیست؟! حَسودی ام میشود ولی این بار نه به آدم های دور و بَرت نه به پدر و مادری که عاشقت هستند! نه به راننده یِ تاکسی که از آینه نگاهت میکند! حتی به قَطرات باران و دانه های برفی که روی صورتت می اُفتند هم حِسادت نمیکنم این ...

۳ روز پیش
33K
#دلتنگی گاهی شبیهِ خیابانیست پُر از رفت هایِ بی آمد..!♥

#دلتنگی گاهی شبیهِ خیابانیست پُر از رفت هایِ بی آمد..!♥

۴ روز پیش
6K
عینِ مَرگ است اگر بی #تُ بخواهد برود او که از جانِ خودت دوست ترش میداری! ❤ 🍃

عینِ مَرگ است اگر بی #تُ بخواهد برود او که از جانِ خودت دوست ترش میداری! ❤ 🍃

۴ روز پیش
6K
گفتی زِ سَرت فڪرِ مرا بیرون ڪن جانا سَرم از فڪر تو خالی‌ست دِلم را چه ڪنم؟!.❤ ....

گفتی زِ سَرت فڪرِ مرا بیرون ڪن جانا سَرم از فڪر تو خالی‌ست دِلم را چه ڪنم؟!.❤ ....

۵ روز پیش
8K
بی حــس شدھ ام .. از دردهایـــــم... از #بغض هایـــم... فقــط ڪَھ ڪَاهــے.. ﺧــط #اشــڪے... مے سـﻮﺯﺍند ️صورتـــم را ...♥

بی حــس شدھ ام .. از دردهایـــــم... از #بغض هایـــم... فقــط ڪَھ ڪَاهــے.. ﺧــط #اشــڪے... مے سـﻮﺯﺍند ️صورتـــم را ...♥

۵ روز پیش
7K
مَن در هوایِ عشقِ تو ،❤ از #شَب گذشته ام...!

مَن در هوایِ عشقِ تو ،❤ از #شَب گذشته ام...!

۶ روز پیش
19K
#شَب هایِ تنهایی را نمیدانم چگونه توصیف کنم، انگار که خُدا غروبِ جُمعه را گذاشته باشد رویِ حالتِ تکرار !! هی دلگیری هایت از اول پخش میشود ... هی دلگیری هایت از اول پخش میشود ...

#شَب هایِ تنهایی را نمیدانم چگونه توصیف کنم، انگار که خُدا غروبِ جُمعه را گذاشته باشد رویِ حالتِ تکرار !! هی دلگیری هایت از اول پخش میشود ... هی دلگیری هایت از اول پخش میشود ! هی دلگیری هایت از اول....♥

۶ روز پیش
17K
از حال و هوایِ این روزها رِضایتی ندارم باید کسی باشد شبیهِ تو ... با موهایِ پریشانش... که در من دست به انقلابی بزند... #مرگم.باد.بی.تو.زیستن.را ♥

از حال و هوایِ این روزها رِضایتی ندارم باید کسی باشد شبیهِ تو ... با موهایِ پریشانش... که در من دست به انقلابی بزند... #مرگم.باد.بی.تو.زیستن.را ♥

۱ هفته پیش
41K
گاهی قَبل از مَرگ تمام می شوی.. و قبل از پایانِ قِصه بی صبرانه به سرانجام‌ِ خود نزدیک می شوی.... قبل از عاشقی...ویران ... قبل از #باران....خیس ... و قبل از #برف....یک آدم بَرفی میشوی... ...

گاهی قَبل از مَرگ تمام می شوی.. و قبل از پایانِ قِصه بی صبرانه به سرانجام‌ِ خود نزدیک می شوی.... قبل از عاشقی...ویران ... قبل از #باران....خیس ... و قبل از #برف....یک آدم بَرفی میشوی... چه‌می توان‌ کرد وقتی، پس از ساعتها #نواختن ،گاهی... شنیده نمیشوی...♥ #پَس_زمینه_گوشیم ♥ ✌

۱ هفته پیش
37K