Ana.....

زهـــــرا سـاداتــــ
.
Esf
💙 حرفـای دلِ زهرا ســاداتـــ💙
نه شـاخم😈
نه چـیزی😊
یه دختر معمـــولے✋
.
"برداشت شما از حرفام برداشت خودتونه...
نه منظور من"
🚫 no dc 🙁

این حساب کاربری خصوصی میباشد