امیر

Amiiiir4444

ماندگارترین اثر هنری انسان *محبت* است
هرگز وسعت محبتتان را کم نکنید

واقعا بد دردسریه😅😅

واقعا بد دردسریه😅😅

کدام پیشرفتی حاجی😅😅

کدام پیشرفتی حاجی😅😅

کی قابلمه قسطی میخواد😅

کی قابلمه قسطی میخواد😅

فدایی داری عشقم😅😅

فدایی داری عشقم😅😅

مواظب گوشاتون باشید😅😅

مواظب گوشاتون باشید😅😅

شانس اوردیم😅

شانس اوردیم😅

چه زود فراموش شدیم😃

چه زود فراموش شدیم😃

در قلبـــــ❤ــــ کوچک من ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ تو چقدر فراوانــــــــــ❤ے ...

در قلبـــــ❤ــــ کوچک من ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ تو چقدر فراوانــــــــــ❤ے ...

گندم را دزدیده بودند، صـدای اعتراض‌ها بلند شد.. نان بین مردم پخش کردند، اعتراض‌ها خاموش شد.. این جماعت فقط به دنبال سیر کردن شکم خود هستند نه گرفتن حقشان!!

گندم را دزدیده بودند، صـدای اعتراض‌ها بلند شد.. نان بین مردم پخش کردند، اعتراض‌ها خاموش شد.. این جماعت فقط به دنبال سیر کردن شکم خود هستند نه گرفتن حقشان!!

به خدا خواهم گفت جای باران بهار دلمان تشنه احساس شده عشق ببار

به خدا خواهم گفت جای باران بهار دلمان تشنه احساس شده عشق ببار

بابا بزرگم که رفت تمام خاطرات کودکیمم رفت... روحت شاد رفیق لحظه هام...

بابا بزرگم که رفت تمام خاطرات کودکیمم رفت... روحت شاد رفیق لحظه هام...

دلبر جان: حکم هرچه که باشد... تو لازمی

دلبر جان: حکم هرچه که باشد... تو لازمی

فکر کردی خیلی زرنگی😅😅

فکر کردی خیلی زرنگی😅😅

چی انتظار داشتن که من غافل بودم😅

چی انتظار داشتن که من غافل بودم😅