★☆علــ آزاد ــے ☆★

Aliiiiazaaad

مازخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم
تیغ تبری نیست که مارانشناسد

خسته از تمامِ پیغامهای از روی عادت بردار تلفنِ لعنتی ات را شماره ام را بگیر و زمزمه کن کنارِ گوشم هر شب، قبل از خواب، تمامِ دلتنگی ات را... باور کن کلمات جان ندارند! ...

خسته از تمامِ پیغامهای از روی عادت بردار تلفنِ لعنتی ات را شماره ام را بگیر و زمزمه کن کنارِ گوشم هر شب، قبل از خواب، تمامِ دلتنگی ات را... باور کن کلمات جان ندارند! دلم صدایت را میخواهد | #علی_قاضی_نظام

۸ شهریور 1396
12
زآنکه مرا داد لبش ؛ نیست لبی را اثرش زآنچه چشیدم ز لَبت ؛ هیچ لبی را مچشان ... #مولانـــا

زآنکه مرا داد لبش ؛ نیست لبی را اثرش زآنچه چشیدم ز لَبت ؛ هیچ لبی را مچشان ... #مولانـــا

۸ شهریور 1396
35
چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر قربان آن گلی که مرا خوار کرده است

چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر قربان آن گلی که مرا خوار کرده است

۷ شهریور 1396
12
دل داده ام برباد ،بر هر چه باداباد مجنون تَر از لیلی، شیرین تَر از فرهاد

دل داده ام برباد ،بر هر چه باداباد مجنون تَر از لیلی، شیرین تَر از فرهاد

۷ شهریور 1396
15
سلام به تک تک دوستان مهربونم شبتون بخیر و خوشی بهترینهارا برای شما آرزو میکنم این دسه گل دقدیم شما خوبان سپاسگزارم از محبت شما 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 @Fatemehbanoooo @sasan2017 @sogand.mehdi @shokrana.f72 @dani1362 @S.AZI @jijijijijij @saayeeh @sarrajoon ...

سلام به تک تک دوستان مهربونم شبتون بخیر و خوشی بهترینهارا برای شما آرزو میکنم این دسه گل دقدیم شما خوبان سپاسگزارم از محبت شما 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 @Fatemehbanoooo @sasan2017 @sogand.mehdi @shokrana.f72 @dani1362 @S.AZI @jijijijijij @saayeeh @sarrajoon @hosein.1369 @Aylin9135 @raqsparvaz @a.j139010 @reza219 @zahrapershian @ahlam71 @Inaaaaz55 @miss_alina @aye... @Pariiiii70 @alireza.gh.r @teempood @lovelysahar @m.amiri4906 ...

۲۲ مرداد 1396
94
ای یار مرا غم تو یارست عشق تو ز عالم اختیارست با عشق تو غم همی گسارم عشق تو غمست و غمگسارست جان و جگرم بسوخت هجران خود عادت دل نه زین شمارست جان سوختن ...

ای یار مرا غم تو یارست عشق تو ز عالم اختیارست با عشق تو غم همی گسارم عشق تو غمست و غمگسارست جان و جگرم بسوخت هجران خود عادت دل نه زین شمارست جان سوختن و جگر خلیدن هجران ترا کمینه کارست در هجر ز درد بی‌قرارم کان درد هنوز ...

۲۶ مرداد 1396
9
از چهره #مهتاب ؛ لکش قسمت ماشد از #عشق ؛ #غم مشترکش قسمت ما شد هی فال گرفتیم در #آیینه تقدیر ... زنگار گرفت و #ترکش ؛ قسمت ما شد ... وقتی که فلک ؛ ...

از چهره #مهتاب ؛ لکش قسمت ماشد از #عشق ؛ #غم مشترکش قسمت ما شد هی فال گرفتیم در #آیینه تقدیر ... زنگار گرفت و #ترکش ؛ قسمت ما شد ... وقتی که فلک ؛ حکم به #تنهایی ما داد ’بر خورد #ورقها و تکش ؛ قسمت ما شد عمریست ...

۲۵ مرداد 1396
112
ای برادر عشق سودایی خوشست دوزخ اندر عاشقی جایی خوشست در بیابان رهروان عشق را زاب چشم خویش دریایی خوشست غمگنان را هر زمان در کنج عشق یاد نام دوست صحرایی خوشست با خیال روی ...

ای برادر عشق سودایی خوشست دوزخ اندر عاشقی جایی خوشست در بیابان رهروان عشق را زاب چشم خویش دریایی خوشست غمگنان را هر زمان در کنج عشق یاد نام دوست صحرایی خوشست با خیال روی معشوق ای عجب جام زهرآلود حلوایی خوشست عمرها در رنج چون امروز و دی بر ...

۲۷ مرداد 1396
17
دل باز به عاشقی درافکندم برداد به باد عهد و سوگندم پیوست به عشق تا دگرباره ببرید ز خاص و عام پیوندم برکند به دست عشوه از بیخم تا بیخ صلاح و توبه برکندم پندم ...

دل باز به عاشقی درافکندم برداد به باد عهد و سوگندم پیوست به عشق تا دگرباره ببرید ز خاص و عام پیوندم برکند به دست عشوه از بیخم تا بیخ صلاح و توبه برکندم پندم بدهد همی شود در سر این بار که نیک نیک دربندم چون بستهٔ بند عاشقی ...

۲۸ مرداد 1396
9
در دست غم یار دلارام بماندم هشیارترین مرغم و در دام بماندم بردم ندب عشق ز خوبان جهان من از دست دل ساده سرانجام بماندم یک گام به کام دل خودکامه نهادم سرگشته همه عمر ...

در دست غم یار دلارام بماندم هشیارترین مرغم و در دام بماندم بردم ندب عشق ز خوبان جهان من از دست دل ساده سرانجام بماندم یک گام به کام دل خودکامه نهادم سرگشته همه عمر در آن گام بماندم آتش زدم اندر دل تا جمله بسوزد دلسوخته شد آخر و ...

۲۸ مرداد 1396
31
صد دوا بادا فدای درد بی‌ درمان ما دُرد دردش نوش کن گر می‌ بری فرمان ما ما حیات جاودانی یافتیم از عشق او همدم زنده ‌دلان شو تا بدانی جان ما خانه خالی کرده‌ایم ...

صد دوا بادا فدای درد بی‌ درمان ما دُرد دردش نوش کن گر می‌ بری فرمان ما ما حیات جاودانی یافتیم از عشق او همدم زنده ‌دلان شو تا بدانی جان ما خانه خالی کرده‌ایم و خوش نشسته بر درش غیر او را نیست بارش در سرابستان ما جان ما ...

۲۹ مرداد 1396
13
اگر نقش رخت بر جان ندارم به زلف کافرت ایمان ندارم ز تو یک درد را درمان مبادم اگر صد درد بی‌درمان ندارم ز عشقت رازها دارم ولیکن ز بی‌صبری یکی پنهان ندارم صبوری را ...

اگر نقش رخت بر جان ندارم به زلف کافرت ایمان ندارم ز تو یک درد را درمان مبادم اگر صد درد بی‌درمان ندارم ز عشقت رازها دارم ولیکن ز بی‌صبری یکی پنهان ندارم صبوری را مگر معذور داری دلی می‌باید و من آن ندارم مرا گویی ز پیوندم چه داری ...

۲۸ مرداد 1396
11
بر دل من گشت عشق نیکوان فرمان‌روا اشک سرخ من دلیل و رنگ زرد من گوا نیستی رنگم چنین و نیستی اشکم چنان گر بر این دل نیستی عشق بتان فرمانروا تا شدم با مهر ...

بر دل من گشت عشق نیکوان فرمان‌روا اشک سرخ من دلیل و رنگ زرد من گوا نیستی رنگم چنین و نیستی اشکم چنان گر بر این دل نیستی عشق بتان فرمانروا تا شدم با مهر آن نامهربان دلبر، قرین تا شدم با عشق آن ناپارسا یار آشنا مهربان بودم‌، به ...

۲۹ مرداد 1396
14
دُرد درد دل بود درمان ما خوش بود دردی چنین با جان ما عشق او بحریست ما غرقه در او گو درآ در بحر بی پایان ما ای که گوئی جان به جانان می دهم ...

دُرد درد دل بود درمان ما خوش بود دردی چنین با جان ما عشق او بحریست ما غرقه در او گو درآ در بحر بی پایان ما ای که گوئی جان به جانان می دهم جان چه باشد پیش آن جانان ما مجلس عشقست و ما مست و خراب سر ...

۲۹ مرداد 1396
12
روی تو آرام دلها می‌برد زلف تو زنهار جانها می‌خورد تا برآمد فتنهٔ زلف و رخت عافیت را کس به کس می‌نشمرد منهی عشق به دست رنگ و بوی راز دلها را به درها می‌برد ...

روی تو آرام دلها می‌برد زلف تو زنهار جانها می‌خورد تا برآمد فتنهٔ زلف و رخت عافیت را کس به کس می‌نشمرد منهی عشق به دست رنگ و بوی راز دلها را به درها می‌برد وقت باشد بر سر بازار عشق کز تو یک غم دل به صد جان می‌خرد ...

۲۹ مرداد 1396
16
ای آتش سودای تو خون کرده جگرها بر باد شده در سر سودای تو سرها در گلشن امید به شاخ شجر من گلها نشکفند و برآمد نه ثمرها ای در سر عشاق ز شور تو ...

ای آتش سودای تو خون کرده جگرها بر باد شده در سر سودای تو سرها در گلشن امید به شاخ شجر من گلها نشکفند و برآمد نه ثمرها ای در سر عشاق ز شور تو شغب‌ها وی در دل زهاد ز سوز تو اثرها آلوده به خونابهٔ هجر تو روان‌ها ...

۲۹ مرداد 1396
15