Love❤

Love❤

۲ هفته پیش
156
❤

۲ هفته پیش
1K
ناراحتی از شکستن اون لامصب میاد وقتی ازت خسته میشن

ناراحتی از شکستن اون لامصب میاد وقتی ازت خسته میشن

۲ هفته پیش
2K
زیبایی های طیبیعت ساعت۶صبح

زیبایی های طیبیعت ساعت۶صبح

۲ هفته پیش
2K
موافقی لایک کن

موافقی لایک کن

۲ هفته پیش
1K
تمام دوست داشتنامو ریختم تو دریا که بهت برسونه

تمام دوست داشتنامو ریختم تو دریا که بهت برسونه

۲ هفته پیش
1K
گرمایی در سرمای زمستانی

گرمایی در سرمای زمستانی

۲ هفته پیش
1K
هیجان یعنیparkour

هیجان یعنیparkour

۲ هفته پیش
3K
برای دوست داشتن فقط کمی وقت لازمه ، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافیه . . . !

برای دوست داشتن فقط کمی وقت لازمه ، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافیه . . . !

۲ هفته پیش
2K
چیزهایی که براتون خیلی ارزشمندن زود ازتون گرفته میشن...

چیزهایی که براتون خیلی ارزشمندن زود ازتون گرفته میشن...

۲ هفته پیش
3K
حتی شب هم زیبایی های خود را دارد...

حتی شب هم زیبایی های خود را دارد...

۲ هفته پیش
3K
کار خدا رو ببینید ببینیم کی میتونه بفهمه چه شکلیه رو پشت این حشره؟؟؟

کار خدا رو ببینید ببینیم کی میتونه بفهمه چه شکلیه رو پشت این حشره؟؟؟

۲ هفته پیش
3K
اوج هیجان یعنیparkour

اوج هیجان یعنیparkour

۲ هفته پیش
3K
اوج هیجان یعنی parkour

اوج هیجان یعنی parkour

۳ هفته پیش
3K
سفر به فضا سفینه نمی خواهد تو بگو دوستت دارم ، فضا با من...

سفر به فضا سفینه نمی خواهد تو بگو دوستت دارم ، فضا با من...

۳ هفته پیش
4K
اوج هیجان یعنی parkour

اوج هیجان یعنی parkour

۳ هفته پیش
4K
هر موقع فهمیدی آخر این دنیا کجاس عشق و علاقه منو هم میفهمی

هر موقع فهمیدی آخر این دنیا کجاس عشق و علاقه منو هم میفهمی

۳ هفته پیش
4K
کسی رو دوست دارم که در مقابل دوست داشتنش دوسم داشته باشه

کسی رو دوست دارم که در مقابل دوست داشتنش دوسم داشته باشه

۳ هفته پیش
4K