انسانم آرزوست❤

Ahooytanha

حالم را نپرس دیگر خودم هم نمیدانم خوبم یا نه..... http://instagraph.ir/harfeto/871131490

🌻🍃🌺 همیشه دلخوری ها را... نگرانی ها را.... به موقع بگویید.... حرفهای خود را به یک دیگر با

🌻🍃🌺 همیشه دلخوری ها را... نگرانی ها را.... به موقع بگویید.... حرفهای خود را به یک دیگر با "کلام" مطرح کنید؛ نه با " رفتار" که از کلام همان برداشت می شود که شما می گویید؛ ولی از رفتارتان هزاران برداشت.... قدر بدانید" داشتنها " را مهربان بودن مهمترین قسمت ...

۲ هفته پیش
5K
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﮎ ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ... ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﻫﻤﺪﻣﯽ، ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ، ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ که ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ...

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﮎ ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ... ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﻫﻤﺪﻣﯽ، ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ، ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ که ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑِﻬَﻢ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ، ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽﺳﺖ، ﺍﺯ ...

۲ هفته پیش
13K
#دلگیرم از تمام عالم ڪاش انسان نبودم این روزها معنای انسانیت ڪمرنگ شده

#دلگیرم از تمام عالم ڪاش انسان نبودم این روزها معنای انسانیت ڪمرنگ شده

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
گله ها را بگذار! ناله ها را بَس کن! روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را… فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود! تا ...

گله ها را بگذار! ناله ها را بَس کن! روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را… فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود! تا بجنبیم تمام است تمام…! مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت؟! یا همین سال ...

۲ هفته پیش
10K
مادربزرگ میگفت: این حرف و رفتار آدماست که نشون میده دوسِت دارن یا نه... وگرنه کی قلب آدمارو دیده؟

مادربزرگ میگفت: این حرف و رفتار آدماست که نشون میده دوسِت دارن یا نه... وگرنه کی قلب آدمارو دیده؟

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K