پرنیان

Afraa68

تمام شادی ام این است که هیچ کس نمیداند کجا هستم
کاش میتوانستم همین را تا ابد کش بدهم خیلی دلخواه تر از مرگ است

‌ زودتر از من بمیر! تنها کمی زودتر تا تو آنی نباشی که مجبور است راهِ خانهِ را، تنها برگردد...

‌ زودتر از من بمیر! تنها کمی زودتر تا تو آنی نباشی که مجبور است راهِ خانهِ را، تنها برگردد...

۱۵ شهریور 1396
10K
پشت هر سکوتم

پشت هر سکوتم "دوست داشتنیست" که نمیدانی! نه جنسش را نه رنگش را فقط من میدانم و دلی که تا ابد برای توست!

۱۳ شهریور 1396
8K
‏اون لحظہ اے ڪہ دیگہ خبرے از حسادتش نیست میتونے مطمئن باشے ڪہ دیگہ نداریش ...

‏اون لحظہ اے ڪہ دیگہ خبرے از حسادتش نیست میتونے مطمئن باشے ڪہ دیگہ نداریش ...

۱۳ شهریور 1396
9K
جهان جالبی است هر یک به گونه‌ای که خودش انتخاب نکرده در سکانسی‌ست به نقشی ناگزیده بی‌شکوه #سهیل_هدایت

جهان جالبی است هر یک به گونه‌ای که خودش انتخاب نکرده در سکانسی‌ست به نقشی ناگزیده بی‌شکوه #سهیل_هدایت

۱۱ شهریور 1396
9K
گذشته ای که حالمان را گرفته است آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را به هم میزند چه زندگی خوبی!!! #صادق_هدایت

گذشته ای که حالمان را گرفته است آینده ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را به هم میزند چه زندگی خوبی!!! #صادق_هدایت

۹ شهریور 1396
16K
این مهر قرمزها که معلم می‌کوبید پای دیکته‌مون بهترین اتفاق عالم بود...! #نوستالژی

این مهر قرمزها که معلم می‌کوبید پای دیکته‌مون بهترین اتفاق عالم بود...! #نوستالژی

۸ شهریور 1396
10K
پناه به تاریکی از شر بطالت تابیدنت ای خورشید #پوچ

پناه به تاریکی از شر بطالت تابیدنت ای خورشید #پوچ

۴ شهریور 1396
8K
❤️ کیوسک های تلفن را جمع کردند.. و دوستت دارم ها را به انبار بردند.. با این موبایل ها عشق ردو بدل نمی شود و دوزاری هیچکس نمی افتد...

❤️ کیوسک های تلفن را جمع کردند.. و دوستت دارم ها را به انبار بردند.. با این موبایل ها عشق ردو بدل نمی شود و دوزاری هیچکس نمی افتد...

۴ شهریور 1396
8K
دوست من ... آنچه مینمایم نیستم آنچه هست لباسی است که به تن میکنم، لباسی که به دقت بافته شده تا مرا از سوالات تو، و تو را از کوتاهی و اهمال من محافظت کند. ...

دوست من ... آنچه مینمایم نیستم آنچه هست لباسی است که به تن میکنم، لباسی که به دقت بافته شده تا مرا از سوالات تو، و تو را از کوتاهی و اهمال من محافظت کند. دوست من ... آن "من دیگر" در خانه ای از سکوت زندگی می کند و‌ ...

۲ شهریور 1396
12K
📜 من در هر شهری که باشم، آنجا پایتخت تنهایی ست

📜 من در هر شهری که باشم، آنجا پایتخت تنهایی ست

۲۸ مرداد 1396
9K
می خواهم عمری در کنار تو باشم آنقدر از خود به تو بگویم تا وجودمان یکی شود، تا زمانی که لحظه ی مرگمان فرا رسد.

می خواهم عمری در کنار تو باشم آنقدر از خود به تو بگویم تا وجودمان یکی شود، تا زمانی که لحظه ی مرگمان فرا رسد.

۲۸ مرداد 1396
8K
اگر یک سوال باشد که من از آن وحشت داشته باشم، سوالی که هرگز نتوانم به آن جواب رضایت بخشی بدم، آن سوال این است که : دارم چه میکنم !؟

اگر یک سوال باشد که من از آن وحشت داشته باشم، سوالی که هرگز نتوانم به آن جواب رضایت بخشی بدم، آن سوال این است که : دارم چه میکنم !؟

۲۸ مرداد 1396
8K
از ارتفاع می ترسم افتاده ام از بلندی، از آتش می ترسم سوخته ام به کرات، از جدایی می ترسم رنجیده ام چه بسیار از مرگ نمی هراسم نمرده ام هرگز حتی یک بار . ...

از ارتفاع می ترسم افتاده ام از بلندی، از آتش می ترسم سوخته ام به کرات، از جدایی می ترسم رنجیده ام چه بسیار از مرگ نمی هراسم نمرده ام هرگز حتی یک بار . . نقل از کتاب "گرگی در کمین" #عباس_کیا_رستمی

۲۶ مرداد 1396
11K
پشت گردنم کمی پایین تر از نقطه ای که آخرین تار موی بلندم روییده، جایی که گود می شود؛ همان جایی که هیچ! درد می کند دردی به وسعت خالی ماندن جای لب هایت

پشت گردنم کمی پایین تر از نقطه ای که آخرین تار موی بلندم روییده، جایی که گود می شود؛ همان جایی که هیچ! درد می کند دردی به وسعت خالی ماندن جای لب هایت

۲۵ مرداد 1396
10K
پدرم گاه صدا میزندَم شعر سپید بس که آشفته و رنجور و به هم ریخته‌ام

پدرم گاه صدا میزندَم شعر سپید بس که آشفته و رنجور و به هم ریخته‌ام

۲۰ مرداد 1396
8K
🖊 #محمود_دولت_آبادی بگذر تـابـسـتـان بگذر... حال من با تو خوب نمی شود؛ پـایـیـز حال مرا خوب میشناسد!

🖊 #محمود_دولت_آبادی بگذر تـابـسـتـان بگذر... حال من با تو خوب نمی شود؛ پـایـیـز حال مرا خوب میشناسد!

۱۹ مرداد 1396
13K
🎨 #کارتون دوستی خاله خرسه!!!! 📌 دوستی خاله خرسه داستانی فولکوریک ایرانی است که اشاره به دوستانی دارد که از فرط محبت ممکن است انسان را به کشتن بدهند.

🎨 #کارتون دوستی خاله خرسه!!!! 📌 دوستی خاله خرسه داستانی فولکوریک ایرانی است که اشاره به دوستانی دارد که از فرط محبت ممکن است انسان را به کشتن بدهند.

۱۹ مرداد 1396
10K
بدون شرح #آزادی

بدون شرح #آزادی

۱۹ مرداد 1396
10K
سخت بالا بروی، ساده بیایی پایین قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند

سخت بالا بروی، ساده بیایی پایین قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند

۱۹ مرداد 1396
9K
نه راهی به رویا می‌رسد نه رویایی به راه بر می‌گردم به رنگ‌های رفته‌ی دنیا به موهای مادرم پیش از آنکه پدر ببافدش به خاک پیش از آن که تو در آن به خواب روی ...

نه راهی به رویا می‌رسد نه رویایی به راه بر می‌گردم به رنگ‌های رفته‌ی دنیا به موهای مادرم پیش از آنکه پدر ببافدش به خاک پیش از آن که تو در آن به خواب روی و آن کتاب کوچک غمگین - پیامبر شدن در جزیره‌ی متروک - از هم به ...

۱۶ مرداد 1396
13K