لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب 😁 #بختیاری #لری #لر #چغاخور #گچساران #ایذه #لردگان #مسجدسلیمان #عشایر #کوچ #محلی

لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب 😁 #بختیاری #لری #لر #چغاخور #گچساران #ایذه #لردگان #مسجدسلیمان #عشایر #کوچ #محلی

۱۹ مرداد 1398
658
لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب 😉😁 #بختیاری #لری #لر #محلی #لباس_محلی #عشایر #گچساران #چغاخور

لایک و کامنت و دنبال کردن واااااجب 😉😁 #بختیاری #لری #لر #محلی #لباس_محلی #عشایر #گچساران #چغاخور

۱۹ مرداد 1398
347
#پروفایل #بختیاری #لری #لر #محلی #عشایر #چغاخور #ایذه #یاسوج #خرم_آباد

#پروفایل #بختیاری #لری #لر #محلی #عشایر #چغاخور #ایذه #یاسوج #خرم_آباد

۱۱ تیر 1398
609
حونَمه کِردی خراو ...... #بختیاری #لری #لر #چغاخور #ایذه #یاسوج #محلی

حونَمه کِردی خراو ...... #بختیاری #لری #لر #چغاخور #ایذه #یاسوج #محلی

۱۱ تیر 1398
449
تا دلوم تی یارومه دنیا به دردوم نیخوره ..... #بختیاری #لر #لری #چغاخور #یاسوج #ایذه

تا دلوم تی یارومه دنیا به دردوم نیخوره ..... #بختیاری #لر #لری #چغاخور #یاسوج #ایذه

۱۱ تیر 1398
442
دُنیامه زم گِرِهدی دُنیامه زِم گِرِهدی ، دُنیا تو جورِ شَو با حونه بَوومه سُحدی ، حونه بَوِت خِرَو با سی چه به چاله جونُم ، اَو رِهدِیه ندونُم چاله دِلِت که سَرده ، مینِس ...

دُنیامه زم گِرِهدی دُنیامه زِم گِرِهدی ، دُنیا تو جورِ شَو با حونه بَوومه سُحدی ، حونه بَوِت خِرَو با سی چه به چاله جونُم ، اَو رِهدِیه ندونُم چاله دِلِت که سَرده ، مینِس یه مَشکِ اَو با تیخِ غَمه کِشیدی ، تِشنی مونه بُریدی قاوِ کِلوسِ تِشنیت ، ...

۲۶ خرداد 1398
406
یار رَهد و خومه تَک مَندُمه وا غم ... #بختیاری #لری #لر

یار رَهد و خومه تَک مَندُمه وا غم ... #بختیاری #لری #لر

۲۵ خرداد 1398
321
روزگار بَختُمه کِردی به شَو #بختیاری #لری

روزگار بَختُمه کِردی به شَو #بختیاری #لری

۲۵ خرداد 1398
112