اقا مثله اینکه تولد یوگیوم بوده😂 💕 من با تاخیر تبریک میگم✌ 😂 ❤ ❤

اقا مثله اینکه تولد یوگیوم بوده😂 💕 من با تاخیر تبریک میگم✌ 😂 ❤ ❤

۱ روز پیش
2K
سلامتی این روز...✌ 💓

سلامتی این روز...✌ 💓

۱ روز پیش
3K
❤ exo+exo-l=we are one✌ ❤

❤ exo+exo-l=we are one✌ ❤

۱ روز پیش
3K
دقیقا😆 ✌ 💖

دقیقا😆 ✌ 💖

۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
وایییی😱 😍 😍 😱

وایییی😱 😍 😍 😱

۵ روز پیش
679
ایکس سهون😱 😱 😱 😱 😱 😍 😍 😍 😍

ایکس سهون😱 😱 😱 😱 😱 😍 😍 😍 😍

۵ روز پیش
686
😂 😂 😂 😂 وضعیت خیلیا😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂 وضعیت خیلیا😂 😂 😂 😂

۵ روز پیش
2K
به سلامتی روزی که همو اینجا ببینیم💕 ✌ 💕

به سلامتی روزی که همو اینجا ببینیم💕 ✌ 💕

۵ روز پیش
1K
میشه؟

میشه؟

۶ روز پیش
1K
چان یول😱 😱 😍

چان یول😱 😱 😍

۶ روز پیش
1K
چان یول😱 😱 😍

چان یول😱 😱 😍

۶ روز پیش
993
دلم برات تنگ شده کیونک😟😭

دلم برات تنگ شده کیونک😟😭

۷ روز پیش
1K
دیگه دیره😂😂💃💃👰

دیگه دیره😂😂💃💃👰

۷ روز پیش
1K
ایهی ایهی😂 😂

ایهی ایهی😂 😂

۷ روز پیش
1K
کایاااااا😍😍😱😱

کایاااااا😍😍😱😱

۱ هفته پیش
1K
😍 😱

😍 😱

۱ هفته پیش
1K
فک کنم تا البوم بیاد من مرده باشم😂

فک کنم تا البوم بیاد من مرده باشم😂

۱ هفته پیش
2K
❤ 😱

❤ 😱

۱ هفته پیش
324
آپدیت اینستاگرام.تو.یی.تر اکانت های weareone.EXOبافوتو تیزر های کای❤

آپدیت اینستاگرام.تو.یی.تر اکانت های weareone.EXOبافوتو تیزر های کای❤

۱ هفته پیش
2K