گوه خوری اضاف ممنوع🚫

گوه خوری اضاف ممنوع🚫

۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
1K
هرکی این مورد رو قبول داره مرد نیست اگه لایک نکنه

هرکی این مورد رو قبول داره مرد نیست اگه لایک نکنه

۴ روز پیش
4K
ما به دنیا اومدیم دل دنیا به ما نیومد دادا

ما به دنیا اومدیم دل دنیا به ما نیومد دادا

۴ روز پیش
2K
با خواندن این متن متوجه میشویم که دنیا هم حوصله خودشو نداره

با خواندن این متن متوجه میشویم که دنیا هم حوصله خودشو نداره

۴ روز پیش
2K
دادشا من تازه وارد ویسگون شدم لطفا لا یک و فالوم کنید جبران میکنم

دادشا من تازه وارد ویسگون شدم لطفا لا یک و فالوم کنید جبران میکنم

۴ روز پیش
2K
در اوج غرورم صدایم کنی برمیگردم پس کم صدام کن تونل کوچیکه

در اوج غرورم صدایم کنی برمیگردم پس کم صدام کن تونل کوچیکه

۴ روز پیش
1K
دیوار مهربانی های قبل از تو سوء تفاهم بود

دیوار مهربانی های قبل از تو سوء تفاهم بود

۴ روز پیش
3K
والا

والا

۴ روز پیش
2K
با غرور میگم بوکسورم هرکی بد نگاش کنه دهنش سرویسه

با غرور میگم بوکسورم هرکی بد نگاش کنه دهنش سرویسه

۴ روز پیش
2K
توقع دارم پس را لا یک کنن

توقع دارم پس را لا یک کنن

۴ روز پیش
2K
پسری که داد داشت خیلی حرف داشت ولی به صدایی میگفت

پسری که داد داشت خیلی حرف داشت ولی به صدایی میگفت "هیس،خفه‌شو "مرد باش پسر هم هیچی نگفت و در اوج غرور کنار زده شد

۴ روز پیش
4K
هنوز مزشون زیر زبونمه

هنوز مزشون زیر زبونمه

۴ روز پیش
3K
😻😻

😻😻

۵ روز پیش
2K