تو بمان تا فرشته بنویسد... عشق ما هم عبادتی شده است... من و تو با دو مُهر و سجاده... چه نماز جماعتی شده است...

تو بمان تا فرشته بنویسد... عشق ما هم عبادتی شده است... من و تو با دو مُهر و سجاده... چه نماز جماعتی شده است...

۳ روز پیش
6K
زائراست و راه می افتد، به مقصد می رسد؟.. کربلایی که نشد آیا به مشهد می رسد؟😔

زائراست و راه می افتد، به مقصد می رسد؟.. کربلایی که نشد آیا به مشهد می رسد؟😔

۳ روز پیش
4K
تصور کن که دنیا رو گرفتی دهِ پایین و بالا رو گرفتی تصور کن که تو برعکس مجنون شبی رفتی و لیلا رو گرفتی تصور کن که فرعونِ زمانی بدون سحر؛ موسا رو گرفتی تصور ...

تصور کن که دنیا رو گرفتی دهِ پایین و بالا رو گرفتی تصور کن که تو برعکس مجنون شبی رفتی و لیلا رو گرفتی تصور کن که فرعونِ زمانی بدون سحر؛ موسا رو گرفتی تصور کن تبانی کردی و بعد شبی فرمولِ کوکا رو گرفتی تمام زندگی کردی خلاف و ...

۳ روز پیش
7K
آیینه ی دق شدیم و تکثیر شدیم... از گردش روز و شب دگر سیر شدیم.. هرچند نیامدی و حق هم با توست.. هر جمعه سر قرار خود پیر شدیم ..

آیینه ی دق شدیم و تکثیر شدیم... از گردش روز و شب دگر سیر شدیم.. هرچند نیامدی و حق هم با توست.. هر جمعه سر قرار خود پیر شدیم ..

۳ روز پیش
4K
ما توپ بودیم ... زندگی چاقوی همسایه ! 😔

ما توپ بودیم ... زندگی چاقوی همسایه ! 😔

۳ روز پیش
3K
اگر آدم‌ها، غم را با هم تقسیم نکنند.. غم، آدم‌ها را تقسیم می‌کند.. 😔

اگر آدم‌ها، غم را با هم تقسیم نکنند.. غم، آدم‌ها را تقسیم می‌کند.. 😔

۳ روز پیش
3K
این بود تمام ماجرای من و او... می خواستمش ولی نمی خواست مرا..

این بود تمام ماجرای من و او... می خواستمش ولی نمی خواست مرا..

۵ روز پیش
5K
درچهره ی شاد خود کمی غم دارم... یک حالت پیچیده و مبهم دارم... تنهایی و بیقراری و بی تابی... دارم همه را فقط

درچهره ی شاد خود کمی غم دارم... یک حالت پیچیده و مبهم دارم... تنهایی و بیقراری و بی تابی... دارم همه را فقط "تو " را کم دارم ..

۵ روز پیش
6K
راهم بده تا پیش خلایق نکشم آه... ویزا و گذرنامه بهانه ست به والله!

راهم بده تا پیش خلایق نکشم آه... ویزا و گذرنامه بهانه ست به والله!

۵ روز پیش
4K
الگوی همه اگر که قرآن باشد.. بایست که ازدواج آسان باشد..

الگوی همه اگر که قرآن باشد.. بایست که ازدواج آسان باشد..

۵ روز پیش
4K
هر جا خدا را گم کند در حال طغیان است... انسان فقط وقتی خداجو باشد انسان است!

هر جا خدا را گم کند در حال طغیان است... انسان فقط وقتی خداجو باشد انسان است!

۵ روز پیش
4K
هر چه فریاد زدم خوب نشد احوالم.. روسیاه است شب از تیرگی اعمالم..... حرف‌ها دارم و افسوس، نباید بزنم... مردم شهر! ببینید چه بداقبالم ...

هر چه فریاد زدم خوب نشد احوالم.. روسیاه است شب از تیرگی اعمالم..... حرف‌ها دارم و افسوس، نباید بزنم... مردم شهر! ببینید چه بداقبالم ...

۵ روز پیش
5K
بخت ِ من ! بسته نشو باز مرا جا نگزار... کفش را جفت نکن، روی ِ دلم پا نگزار...

بخت ِ من ! بسته نشو باز مرا جا نگزار... کفش را جفت نکن، روی ِ دلم پا نگزار...

۵ روز پیش
4K
من از محنت و رنج دنیا گرفتارِ دردم... دعا کن به ته‌ماندہ های خودم برنگردم..😔

من از محنت و رنج دنیا گرفتارِ دردم... دعا کن به ته‌ماندہ های خودم برنگردم..😔

۱ هفته پیش
5K
خوبم ولی نه مثل جوانی ها.... با خنده ها و مزّه پرانی ها ..😔

خوبم ولی نه مثل جوانی ها.... با خنده ها و مزّه پرانی ها ..😔

۱ هفته پیش
4K
بیش از همه از زندگی‌ام سیرترم... از مرگ به پای خویش زنجیرترم... آنقدر کسی به خلوتم سر نزده... از پنجره‌های بسته دلگیرترم...😔

بیش از همه از زندگی‌ام سیرترم... از مرگ به پای خویش زنجیرترم... آنقدر کسی به خلوتم سر نزده... از پنجره‌های بسته دلگیرترم...😔

۱ هفته پیش
4K
گفتی بخند . . .گریه بماند برای بعد !.. در من چه اشک ها که پس انداز میشود..😔

گفتی بخند . . .گریه بماند برای بعد !.. در من چه اشک ها که پس انداز میشود..😔

۱ هفته پیش
4K
نردبان نرده شد و ساختم از آن قفسی... مرغ باغ ملکوتم شد اسیر هوسی...

نردبان نرده شد و ساختم از آن قفسی... مرغ باغ ملکوتم شد اسیر هوسی...

۱ هفته پیش
4K
من بر آنم که جهانی بشود فریادم... حسنی هستم و هم اهل حسن آبادم..

من بر آنم که جهانی بشود فریادم... حسنی هستم و هم اهل حسن آبادم..

۱ هفته پیش
4K
اینجا دل سفره ها پر از نان و زر است... آنجا جگر گرسنه ها، شعله ور است... ای وای بر این شهر که در غربت آن... همسایه ز همسایه ی خود بی خبر است...

اینجا دل سفره ها پر از نان و زر است... آنجا جگر گرسنه ها، شعله ور است... ای وای بر این شهر که در غربت آن... همسایه ز همسایه ی خود بی خبر است...

۱ هفته پیش
6K