اولش سخت بود بعد عادت شد...

اولش سخت بود بعد عادت شد...

۱۱ اسفند 1396
5K
۹ اسفند 1396
3K
۹ اسفند 1396
3K
آه از دل بی‌عاطفه‌ی سنگی تو سازی نزدم جز به هماهنگی تو سلول به سلول وجودم غم اوست تنگ دل من نشسته دلتنگی تو.........#سوسن

آه از دل بی‌عاطفه‌ی سنگی تو سازی نزدم جز به هماهنگی تو سلول به سلول وجودم غم اوست تنگ دل من نشسته دلتنگی تو.........#سوسن

۹ اسفند 1396
4K
۹ اسفند 1396
3K
والا 😁😁😁

والا 😁😁😁

۹ اسفند 1396
19K
۹ اسفند 1396
3K
آه از دل بی‌عاطفه‌ی سنگی تو سازی نزدم جز به هماهنگی تو سلول به سلول وجودم غم اوست تنگ دل من نشسته دلتنگی تو.........#سوسن

آه از دل بی‌عاطفه‌ی سنگی تو سازی نزدم جز به هماهنگی تو سلول به سلول وجودم غم اوست تنگ دل من نشسته دلتنگی تو.........#سوسن

۹ اسفند 1396
4K
۹ اسفند 1396
16K
از عطر بهارنارنج‌های حیاطمان نویدی از #عشق می‌رسد! به گمانم خوشبختی این بار پشت در خانه‌ی ماست.. ........#سوسن

از عطر بهارنارنج‌های حیاطمان نویدی از #عشق می‌رسد! به گمانم خوشبختی این بار پشت در خانه‌ی ماست.. ........#سوسن

۹ اسفند 1396
5K
از عطر بهارنارنج‌های حیاطمان نویدی از #عشق می‌رسد! به گمانم خوشبختی این بار پشت در خانه‌ی ماست.. ........#سوسن

از عطر بهارنارنج‌های حیاطمان نویدی از #عشق می‌رسد! به گمانم خوشبختی این بار پشت در خانه‌ی ماست.. ........#سوسن

۹ اسفند 1396
5K
۸ اسفند 1396
9K
#علی_کریمی #جادوگر_آسیا

#علی_کریمی #جادوگر_آسیا

۲۶ بهمن 1396
8K