پیج اصلی 👇👇👇 @Black_list @Black_list @Black_list @Black_list @Black_list

پیج اصلی 👇👇👇 @Black_list @Black_list @Black_list @Black_list @Black_list

۱ هفته پیش
928
۱ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
🙂

🙂

۳ هفته پیش
2K
راهنمای زندگی...

راهنمای زندگی...

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
وقتی گوشیتو زیرو رو میکنی...

وقتی گوشیتو زیرو رو میکنی...

۳ هفته پیش
2K
بعضیا رو باید تو جوب شست، تا لجنا خوشحال بشن کثیف تر از خودشون هم هست😏

بعضیا رو باید تو جوب شست، تا لجنا خوشحال بشن کثیف تر از خودشون هم هست😏

۳ هفته پیش
2K
جوری از مرگ میترسین،انگار خیلی زندگی مفیدی دارین...😏

جوری از مرگ میترسین،انگار خیلی زندگی مفیدی دارین...😏

۳ هفته پیش
3K
کاش کفتر بودم... بی مقدمه و هیچی میریدم به بعضیا...

کاش کفتر بودم... بی مقدمه و هیچی میریدم به بعضیا...

۳ هفته پیش
2K
شب دقیقا از جایی شروع میشه که یادت میوفته چقدر درد تو زندگیت داری...

شب دقیقا از جایی شروع میشه که یادت میوفته چقدر درد تو زندگیت داری...

۳ هفته پیش
4K
میدونی چی شدیدا میشکونتم؟ اینکه واسه حرف زدن باهاش باید یه دلیلی پیدا کنم...

میدونی چی شدیدا میشکونتم؟ اینکه واسه حرف زدن باهاش باید یه دلیلی پیدا کنم...

۳ هفته پیش
2K
چَند تا کوتوله دور و بَرِت گِرِفتَن، فازِ سِفید بَرفی بَرنَدار گُلِ مَن...😏😏

چَند تا کوتوله دور و بَرِت گِرِفتَن، فازِ سِفید بَرفی بَرنَدار گُلِ مَن...😏😏

۳ هفته پیش
2K
شاخ بازی در میاری چیزی نمیگم، فکر نکن ترسیدم، دارم ب حقوق حیوانات احترام میزارم...😏

شاخ بازی در میاری چیزی نمیگم، فکر نکن ترسیدم، دارم ب حقوق حیوانات احترام میزارم...😏

۳ هفته پیش
2K
_عزیزم سِت کردی؟ +چیو؟ _اخلاقِ گوهتو با قیافه عنت😂

_عزیزم سِت کردی؟ +چیو؟ _اخلاقِ گوهتو با قیافه عنت😂

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K