.amirmahmood.

.amirmahmood.


sara4444ug+fati4454546
@sara4444ug
ماذا لديك أنفاسی بطريقة ما ...

چی داری که
نفساتم یه جورایی درمونه ...
♥ ️
@sara4444ug
مردادیِ من دادِ تو
کمتر از خرداد نیست...
دادِ تو همان آتشی ست
که به جانم رخنه کرده
و تو همان شیری هستی
که در دلِ زمین خفته
و زمین از فرط گرمای وجودت
تب کرده...
بیدار شو و رامِ این دلِ آشفته ام شو...❤ ❤ ❤ ❤

این حساب کاربری خصوصی میباشد