عآږݦیټـآ :|♥

.__armita__.

_عَز مآ بَدا اِنټظآږ ݩَدآشټِه بآش
_شَمآ ڬِع خۅبۍ بَرآۍ مآهَم دُعآ کُݩ ^^†

[تآبِع قَوآنینَمـ ، وَݪیـ نَه جُمهورۍ اِسݪآمۍ:| ]
M❤

گِرآفیک
art
photographer
#رُئآݪ_مآدرید❤ ⚽
بَرآۍ مَن مُهِم نیسټ اِستِقݪآل بِبَرِع یآ
لنگۍ بِبآزِع :/ ⚽ ♥

متاسفانه هممون کِرم دل بستن به یه آدمایی رو داریم که میدونیم تهش مال ما نیستن :)🌞🔥 -الف🌱

متاسفانه هممون کِرم دل بستن به یه آدمایی رو داریم که میدونیم تهش مال ما نیستن :)🌞🔥 -الف🌱

۱۲ اردیبهشت 1398
4K
دیر یآ زود میفهمی ݣه خیلی تنهایی ؛) 👐

دیر یآ زود میفهمی ݣه خیلی تنهایی ؛) 👐

۱۲ اسفند 1397
15K
ᴘʀᴏᴠᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ💖🍂 - ثابت کن از پَسِش بَرمیای :)💖🍂

ᴘʀᴏᴠᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴛᴀᴋᴇ ɪᴛ💖🍂 - ثابت کن از پَسِش بَرمیای :)💖🍂

۱۲ اسفند 1397
14K
تو کآرتُن تآمُ و جِری هم تآم وقتی غمگین بود و حوصله نداشتـ کاری ب موشه نداشتـ موشه نِگَرانِش میشد ؛) ❤

تو کآرتُن تآمُ و جِری هم تآم وقتی غمگین بود و حوصله نداشتـ کاری ب موشه نداشتـ موشه نِگَرانِش میشد ؛) ❤

۱۰ اسفند 1397
8K
باز مـیشـه این دَر :) صُبـح میشه این شَـب🎇 صَـــبر داشته باشـ :) ❤

باز مـیشـه این دَر :) صُبـح میشه این شَـب🎇 صَـــبر داشته باشـ :) ❤

۴ بهمن 1397
5K
وَ هُنَر بهانه ایسـت برای آرام زیستَن ✨ 🎨 #gerafic #photogerafy📷 #artist🎨 #art🎨

وَ هُنَر بهانه ایسـت برای آرام زیستَن ✨ 🎨 #gerafic #photogerafy📷 #artist🎨 #art🎨

۹ دی 1397
17K
😹🙌

😹🙌

۲۷ آذر 1397
22K
؛) ♥♪

؛) ♥♪

۱۸ آذر 1397
4K
اَزَم میپُرسَن چِطوری؟ بِنَظَرِت بَدِه شیـر روحیه اَش?😏

اَزَم میپُرسَن چِطوری؟ بِنَظَرِت بَدِه شیـر روحیه اَش?😏

۲۵ آبان 1397
6K
#art #gerafic #boom #armita

#art #gerafic #boom #armita

۶ مهر 1397
12K
هَمَرو دِلدآری میدۍ هَمَرو میخَندونۍ بآ همه شآدۍ ولۍ خودِت چی لَنَتۍ تیکِه تیکِ ایی شِکَستۍ وَلی غُرور مُهِم تَرع :)

هَمَرو دِلدآری میدۍ هَمَرو میخَندونۍ بآ همه شآدۍ ولۍ خودِت چی لَنَتۍ تیکِه تیکِ ایی شِکَستۍ وَلی غُرور مُهِم تَرع :)

۱۳ شهریور 1397
12K
بِزآر بِرَݩ ټو ݪیاقَټ عآدَمۍ رو دآری ڬِ بخوآد بِـمونِع :) ♥ 🌲

بِزآر بِرَݩ ټو ݪیاقَټ عآدَمۍ رو دآری ڬِ بخوآد بِـمونِع :) ♥ 🌲

۱۲ شهریور 1397
13K
بآݪ نَدآشتَم وَݪۍ هَمیشِـع بآݪا بـودَم 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 #15:40

بآݪ نَدآشتَم وَݪۍ هَمیشِـع بآݪا بـودَم 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 🌞 🌴 #15:40

۱۱ شهریور 1397
7K
بِع کَسۍ بآݪُ پَر دآدیم کِه خآیِع پَروآزُ نَدآشټ 😏👊👐

بِع کَسۍ بآݪُ پَر دآدیم کِه خآیِع پَروآزُ نَدآشټ 😏👊👐

۶ شهریور 1397
11K
نِمیخوآم هیچ وَقټ بِم بگۍ مُجآز قآضیـم فَقَط یِکۍ خُدآسټ😏 💪 👆

نِمیخوآم هیچ وَقټ بِم بگۍ مُجآز قآضیـم فَقَط یِکۍ خُدآسټ😏 💪 👆

۴ شهریور 1397
9K
+دوصټ دآشټۍ اݪآن کُجآ بودۍ؟ ❤ _عآخِه مَنکِه نِمیدونَم اوݩ کُجآسـټ :) 💘

+دوصټ دآشټۍ اݪآن کُجآ بودۍ؟ ❤ _عآخِه مَنکِه نِمیدونَم اوݩ کُجآسـټ :) 💘

۳۱ مرداد 1397
9K
حآݪآ ڬِ قَرارِه هَمَمون بِریم جَهَنَم وآیسید تآ بآ هَـم بِریـم دآخِݪ تَنهآ نَبآشیـم مَن یِع زیر شَݪوآرۍ رآه رآه عآبۍ پوشیدَم اومَدید دَم دَرِ جَهَنَم پیدآم کُنینـ :| 😹 👐

حآݪآ ڬِ قَرارِه هَمَمون بِریم جَهَنَم وآیسید تآ بآ هَـم بِریـم دآخِݪ تَنهآ نَبآشیـم مَن یِع زیر شَݪوآرۍ رآه رآه عآبۍ پوشیدَم اومَدید دَم دَرِ جَهَنَم پیدآم کُنینـ :| 😹 👐

۳۰ مرداد 1397
13K
عَز نَظَر پِدَر مآدَرآ بَچِه ۍ مُوَفَـق پَچِه ۍ مَردُمِه :| 😹 👐

عَز نَظَر پِدَر مآدَرآ بَچِه ۍ مُوَفَـق پَچِه ۍ مَردُمِه :| 😹 👐

۲۸ مرداد 1397
11K
[بِ هَمین بَرکَت قَسَم ما تو مَدرِسِه بیشتَر اَز تابِستون تِرکوندیم🔥 🔞 🙀 ]

[بِ هَمین بَرکَت قَسَم ما تو مَدرِسِه بیشتَر اَز تابِستون تِرکوندیم🔥 🔞 🙀 ]

۲۸ مرداد 1397
10K
خُدآ وَخټۍ مَنو آفَرید حُدودِ سیصَد بآر دُکمِه کَنسِل رو فِشآر دآد :| 😑 وَݪۍ بۍ فآیدِه بود =| 👐 چوݩ مَن اونموقِـع دیگِه سِند شُدِه بودَم :\ 😹

خُدآ وَخټۍ مَنو آفَرید حُدودِ سیصَد بآر دُکمِه کَنسِل رو فِشآر دآد :| 😑 وَݪۍ بۍ فآیدِه بود =| 👐 چوݩ مَن اونموقِـع دیگِه سِند شُدِه بودَم :\ 😹

۲۶ مرداد 1397
10K