هَمٍبًٍآزٍیٍ‍ شٍیًطٓآنٍ‍

...neda.joon

http://wisgoon.com/pin/24410033/
بِه‍ هَمه‍،پُصتآم‍ صَر بِزَنید خؤشِتون میآد!
بِبِےن مَنؤ حآجے شآیَد دُخـتَرآ عَرؤصَکـ بآشنـ بِتؤنے بآهآشؤنـ بآزے کُنے وَݪے مُرآقِبـ بآشـ یِکےشؤن#آنآبِݪ دَر نَیآد بِزَنِهـ بـِ....
#مَن آدَم‍ خؤبیَم‍ وَلی‍ بِه‍ موقَعش‍ خوب.
هآرمیشَم‍
#حَوآستون. به.‍ کآراتون. بآشه‍ پآش بِرِسه‍ مَن عَ هَمتون کزکچ تَرم‍ بیبی‍:/
#[طُ]لآشی تَرین مَظلوم‍ نَمآی‍ حَرومزآده‍ زَمینی‍]
#مَن‌عآدَت‍.نَدآرَم‍.دَردآمو.بِگَم‍
#مَغرور.مِهربون
#مَن.دُرستِه‍.خیلی‍.رِفیق.دآرَم‍.وَلی‍.دَلیل.نِمیشه‍.هَمرو.دوست‍.داشته‍.بآشم‍
#بِه‍.خیلیآ.کِه‍.محبت‍.بکنی‍.هآر.میشَن‍
#یِه‍.مَغرور.کِه‍.کَصی‍.نِمیشنآستش‍
#مَن.شیطآنو.دور.میزنم‍.پص‍.سَعی نکنید.مَنو.دور بِزنید:/
#میخوآی‍.کُصشر.بِگی‍.نَیآ‌.پیجَم‍:/
[maei]
[mobi]
[#nazi]
[soli]
[#shahin★]
[single]
[alone]
#حَوآلی‍.مَن‌.کُصشعر.شآخ بودن‍.عُقده‍ دآشتن‍#ممنوع

کآمنت اجبآری

کآمنت اجبآری

۳ روز پیش
5K
بیخوآبی‍:) ۶:۳۳

بیخوآبی‍:) ۶:۳۳

۴ روز پیش
8K
لنتی بآهوش😐

لنتی بآهوش😐

۶ روز پیش
8K
چند وقت بعد مجبور می‌شوی بپذیری زندگی بدون کسی که دوستش داری همچنان ادامه دارد و تو اگر همراهش نشوی جا می مانی… نسخه می پیچند برایت که چنگ بزنی به آدم های دیگر تا ...

چند وقت بعد مجبور می‌شوی بپذیری زندگی بدون کسی که دوستش داری همچنان ادامه دارد و تو اگر همراهش نشوی جا می مانی… نسخه می پیچند برایت که چنگ بزنی به آدم های دیگر تا این روزهای لعنتی راحت تر بگذرد… اول مقاومت می کنی ولی بعد می پذیری که ...

۱ هفته پیش
47K
کسی نمی‌تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟ چرا پاییز نماندی؟ کسی نمی‌تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟ یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ کسی نمی‌تواند به زمین اعتراض کند که چرا ...

کسی نمی‌تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟ چرا پاییز نماندی؟ کسی نمی‌تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟ یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ کسی نمی‌تواند به زمین اعتراض کند که چرا انقدر سرد می‌شوی… کسی نمی‌تواند به پاییز بگوید که چرا دلگیری؟ چرا برگ‌ها را حرام ...

۱ هفته پیش
12K
هَرچِه‍ دَرد کِشیدیم‍‍ اَز #خودی‍ بود✌

هَرچِه‍ دَرد کِشیدیم‍‍ اَز #خودی‍ بود✌

۱ هفته پیش
6K
😐 ❤ مرسی اه

😐 ❤ مرسی اه

۱ هفته پیش
9K
😐 😐 😓

😐 😐 😓

۱ هفته پیش
6K
کیآ میخوآن؟دستآ بالا

کیآ میخوآن؟دستآ بالا

۱ هفته پیش
6K
#بی.تَفآوت

#بی.تَفآوت

۱ هفته پیش
8K
شآخ های ویسگونو تک کن

شآخ های ویسگونو تک کن

۱ هفته پیش
8K
هیچوَقت نآ امید نَشو زِندگی‍ بِلَندی‍ و پَصتی‍ هآی زیآدی دآره! موقِعی کِع‍ تو دآری میخَندی!یِکی دآره از زور بُغض خَفه‍ میشه‍!!!وَ موقعی کِ تو بُغض دآری یکی‍ دآره میخنده‍!!! زِندگی‍ مثه‍ چَرخ و فَلکه‍ ...

هیچوَقت نآ امید نَشو زِندگی‍ بِلَندی‍ و پَصتی‍ هآی زیآدی دآره! موقِعی کِع‍ تو دآری میخَندی!یِکی دآره از زور بُغض خَفه‍ میشه‍!!!وَ موقعی کِ تو بُغض دآری یکی‍ دآره میخنده‍!!! زِندگی‍ مثه‍ چَرخ و فَلکه‍ هی میچَرخع‍!! هَمیشه‍ منتَظر اتفاقآی خوب نَبآش هَمیشه‍ منتَطر هَر اتفآقی بآش!!! مُطمَعن بآش روزهآی ...

۱ هفته پیش
8K
مَن بِهت میگَم‍ دوصِت نَدآرم‍ وَلی تُ بآور نَکن:] #neda

مَن بِهت میگَم‍ دوصِت نَدآرم‍ وَلی تُ بآور نَکن:] #neda

۱ هفته پیش
8K
You may tire of reality but you never tire of dreams... شاید از واقعیت خسته بشی اما از رویاها، هرگز.. ✨

You may tire of reality but you never tire of dreams... شاید از واقعیت خسته بشی اما از رویاها، هرگز.. ✨

۱ هفته پیش
6K
If you can't be someone's sun, try to not be their dark cloud either اگه‌ نمیتونی خورشید کسی‌ باشی، سعی کن ابر تیره و تارشم نباشی

If you can't be someone's sun, try to not be their dark cloud either اگه‌ نمیتونی خورشید کسی‌ باشی، سعی کن ابر تیره و تارشم نباشی

۱ هفته پیش
6K
وَضعیت الآن😹 😹

وَضعیت الآن😹 😹

۱ هفته پیش
6K
مَن یِه‍ دختَرم‍!یِه‍ دختَری‍ کِه‍ هیچوَقت دَردآی خودِشو بِروز نَدآد تآ بُتونه‍ حآل دوستآشو خوب کُنِه‍!یِه‍ دختَر کِه‍ سَعی میکَرد وآس دوستآش آدمَه‍ دِگه‍ ای بآشه‍ غُرورِشو کِنآر گذآشت تآ بآ رَفتآرش آزارشون نَده‍!مَن یِه‍ ...

مَن یِه‍ دختَرم‍!یِه‍ دختَری‍ کِه‍ هیچوَقت دَردآی خودِشو بِروز نَدآد تآ بُتونه‍ حآل دوستآشو خوب کُنِه‍!یِه‍ دختَر کِه‍ سَعی میکَرد وآس دوستآش آدمَه‍ دِگه‍ ای بآشه‍ غُرورِشو کِنآر گذآشت تآ بآ رَفتآرش آزارشون نَده‍!مَن یِه‍ رِفیقَم‍ کِسی دَرکِش نَکرد!یِه‍ رِفیق وآقعی وآسه‍ دوستآش!وَلی اونآ چی‍؟؟!این مُحبت چِع‍ مَعنی دآشت وَقتی‍ ...

۱ هفته پیش
9K
کی‍ بیدآره؟!

کی‍ بیدآره؟!

۱ هفته پیش
5K
متقلب دوست دآشتنیم🙊

متقلب دوست دآشتنیم🙊

۱ هفته پیش
6K
یه‍ عآلمه‍ از اینآ😍😍

یه‍ عآلمه‍ از اینآ😍😍

۱ هفته پیش
6K