هَمٍبًٍآزٍیٍ‍ شٍیًطٓآنٍ‍

...neda.joon

http://wisgoon.com/pin/24410033/
بِه‍ هَمه‍،پُصتآم‍ صَر بِزَنید خؤشِتون میآد!
بِبِےن مَنؤ حآجے شآیَد دُخـتَرآ عَرؤصَکـ بآشنـ بِتؤنے بآهآشؤنـ بآزے کُنے وَݪے مُرآقِبـ بآشـ یِکےشؤن#آنآبِݪ دَر نَیآد بِزَنِهـ بـِ....
#مَن آدَم‍ خؤبیَم‍ وَلی‍ بِه‍ موقَعش‍ خوب.
هآرمیشَم‍
#حَوآستون. به.‍ کآراتون. بآشه‍ پآش بِرِسه‍ مَن عَ هَمتون کزکچ تَرم‍ بیبی‍:/
#[طُ]لآشی تَرین مَظلوم‍ نَمآی‍ حَرومزآده‍ زَمینی‍]
#مَن‌عآدَت‍.نَدآرَم‍.دَردآمو.بِگَم‍
#مَغرور.مِهربون
#مَن.دُرستِه‍.خیلی‍.رِفیق.دآرَم‍.وَلی‍.دَلیل.نِمیشه‍.هَمرو.دوست‍.داشته‍.بآشم‍
#بِه‍.خیلیآ.کِه‍.محبت‍.بکنی‍.هآر.میشَن‍
#یِه‍.مَغرور.کِه‍.کَصی‍.نِمیشنآستش‍
#مَن.شیطآنو.دور.میزنم‍.پص‍.سَعی نکنید.مَنو.دور بِزنید:/
#میخوآی‍.کُصشر.بِگی‍.نَیآ‌.پیجَم‍:/
[maei]
[mobi]
[#nazi]
[soli]
[#shahin★]
[single]
[alone]
#حَوآلی‍.مَن‌.کُصشعر.شآخ بودن‍.عُقده‍ دآشتن‍#ممنوع

کآمنت اجبآری

کآمنت اجبآری

۳۰ مرداد 1398
284
بیخوآبی‍:) ۶:۳۳

بیخوآبی‍:) ۶:۳۳

۲۹ مرداد 1398
260
لنتی بآهوش😐

لنتی بآهوش😐

۲۸ مرداد 1398
261
چند وقت بعد مجبور می‌شوی بپذیری زندگی بدون کسی که دوستش داری همچنان ادامه دارد و تو اگر همراهش نشوی جا می مانی… نسخه می پیچند برایت که چنگ بزنی به آدم های دیگر تا ...

چند وقت بعد مجبور می‌شوی بپذیری زندگی بدون کسی که دوستش داری همچنان ادامه دارد و تو اگر همراهش نشوی جا می مانی… نسخه می پیچند برایت که چنگ بزنی به آدم های دیگر تا این روزهای لعنتی راحت تر بگذرد… اول مقاومت می کنی ولی بعد می پذیری که ...

۲۵ مرداد 1398
524
کسی نمی‌تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟ چرا پاییز نماندی؟ کسی نمی‌تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟ یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ کسی نمی‌تواند به زمین اعتراض کند که چرا ...

کسی نمی‌تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟ چرا پاییز نماندی؟ کسی نمی‌تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟ یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ کسی نمی‌تواند به زمین اعتراض کند که چرا انقدر سرد می‌شوی… کسی نمی‌تواند به پاییز بگوید که چرا دلگیری؟ چرا برگ‌ها را حرام ...

۲۵ مرداد 1398
456
هَرچِه‍ دَرد کِشیدیم‍‍ اَز #خودی‍ بود✌

هَرچِه‍ دَرد کِشیدیم‍‍ اَز #خودی‍ بود✌

۲۵ مرداد 1398
284
😐❤مرسی اه

😐❤مرسی اه

۲۴ مرداد 1398
262
😐😐😓

😐😐😓

۲۴ مرداد 1398
254
کیآ میخوآن؟دستآ بالا

کیآ میخوآن؟دستآ بالا

۲۴ مرداد 1398
285
#بی.تَفآوت

#بی.تَفآوت

۲۳ مرداد 1398
253
شآخ های ویسگونو تک کن

شآخ های ویسگونو تک کن

۲۳ مرداد 1398
258
هیچوَقت نآ امید نَشو زِندگی‍ بِلَندی‍ و پَصتی‍ هآی زیآدی دآره! موقِعی کِع‍ تو دآری میخَندی!یِکی دآره از زور بُغض خَفه‍ میشه‍!!!وَ موقعی کِ تو بُغض دآری یکی‍ دآره میخنده‍!!! زِندگی‍ مثه‍ چَرخ و فَلکه‍ ...

هیچوَقت نآ امید نَشو زِندگی‍ بِلَندی‍ و پَصتی‍ هآی زیآدی دآره! موقِعی کِع‍ تو دآری میخَندی!یِکی دآره از زور بُغض خَفه‍ میشه‍!!!وَ موقعی کِ تو بُغض دآری یکی‍ دآره میخنده‍!!! زِندگی‍ مثه‍ چَرخ و فَلکه‍ هی میچَرخع‍!! هَمیشه‍ منتَظر اتفاقآی خوب نَبآش هَمیشه‍ منتَطر هَر اتفآقی بآش!!! مُطمَعن بآش روزهآی ...

۲۳ مرداد 1398
894
مَن بِهت میگَم‍ دوصِت نَدآرم‍ وَلی تُ بآور نَکن:] #neda

مَن بِهت میگَم‍ دوصِت نَدآرم‍ وَلی تُ بآور نَکن:] #neda

۲۳ مرداد 1398
321
You may tire of reality but you never tire of dreams... شاید از واقعیت خسته بشی اما از رویاها، هرگز.. ✨

You may tire of reality but you never tire of dreams... شاید از واقعیت خسته بشی اما از رویاها، هرگز.. ✨

۲۳ مرداد 1398
272
If you can't be someone's sun, try to not be their dark cloud either اگه‌ نمیتونی خورشید کسی‌ باشی، سعی کن ابر تیره و تارشم نباشی

If you can't be someone's sun, try to not be their dark cloud either اگه‌ نمیتونی خورشید کسی‌ باشی، سعی کن ابر تیره و تارشم نباشی

۲۳ مرداد 1398
264
وَضعیت الآن😹😹

وَضعیت الآن😹😹

۲۱ مرداد 1398
246
مَن یِه‍ دختَرم‍!یِه‍ دختَری‍ کِه‍ هیچوَقت دَردآی خودِشو بِروز نَدآد تآ بُتونه‍ حآل دوستآشو خوب کُنِه‍!یِه‍ دختَر کِه‍ سَعی میکَرد وآس دوستآش آدمَه‍ دِگه‍ ای بآشه‍ غُرورِشو کِنآر گذآشت تآ بآ رَفتآرش آزارشون نَده‍!مَن یِه‍ ...

مَن یِه‍ دختَرم‍!یِه‍ دختَری‍ کِه‍ هیچوَقت دَردآی خودِشو بِروز نَدآد تآ بُتونه‍ حآل دوستآشو خوب کُنِه‍!یِه‍ دختَر کِه‍ سَعی میکَرد وآس دوستآش آدمَه‍ دِگه‍ ای بآشه‍ غُرورِشو کِنآر گذآشت تآ بآ رَفتآرش آزارشون نَده‍!مَن یِه‍ رِفیقَم‍ کِسی دَرکِش نَکرد!یِه‍ رِفیق وآقعی وآسه‍ دوستآش!وَلی اونآ چی‍؟؟!این مُحبت چِع‍ مَعنی دآشت وَقتی‍ ...

۲۱ مرداد 1398
1K
کی‍ بیدآره؟!

کی‍ بیدآره؟!

۲۱ مرداد 1398
267
متقلب دوست دآشتنیم🙊

متقلب دوست دآشتنیم🙊

۲۰ مرداد 1398
251
یه‍ عآلمه‍ از اینآ😍😍

یه‍ عآلمه‍ از اینآ😍😍

۲۰ مرداد 1398
278